دانلود رایگان آهنگ علی ملک پور بانو

دانلود رایگان آهنگ علی ملک پور بانو

بنام


ترانه : محمد شهیدی فر – آهنگ و تنظیم : علی ملک پور

دانلود آهنگ جدید علی ملک پور به نام بانو

متن ترانه علی ملک پور بانو

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها رو بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها رو بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی ملک پور بانو

بنام


ترانه : محمد شهیدی فر – آهنگ و تنظیم : علی ملک پور

دانلود آهنگ جدید علی ملک پور به نام بانو

متن ترانه علی ملک پور بانو

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها رو بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها رو بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

خانوم ببند اون چشماتو آروم بگیر دستامو محکم بگیر تا بشی آروم

بانو زیر بارون نم آروم عشق من و ببین داغ گرم دستامون

میدونم برای اون نگات دیوونم فقط بهم بگو ای جونم بیتو دیوونم بری ویرونم

ای جونم برای اون نگات دیوونم من از چشای تو میخونم بری ویرونم آره میدونم

چشماتو بده به من ببین این مرد تنها بگو به من تموم لحظه هاتو تو با منی بگو با منی عشقم

درد دوریت برام نمیتونم بیتو سخت برام باید بگی که عشقم همین الان بگی میمونی باهام

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی ملک پور بانو