دانلود رایگان آهنگ فرامرز افسون

دانلود رایگان آهنگ فرامرز افسون

بنام


ترانه: مصطفی ربیعی – ارکستراسیون زهی: ابراهیم علی حسینی
ملودیکا: حامد همتی – گیتار: آراد یادگار فرد
ملودی، تنظیم، میکس و مسترینگ: حامد همتی
تهیه کننده: مریم صدر محمدی

دانلود آهنگ جدید فرامرز به نام افسون

متن ترانه فرامرز افسون

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرامرز افسون

بنام


ترانه: مصطفی ربیعی – ارکستراسیون زهی: ابراهیم علی حسینی
ملودیکا: حامد همتی – گیتار: آراد یادگار فرد
ملودی، تنظیم، میکس و مسترینگ: حامد همتی
تهیه کننده: مریم صدر محمدی

دانلود آهنگ جدید فرامرز به نام افسون

متن ترانه فرامرز افسون

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

همراه رویاهای هر روزم این ساحل و با من قدم بردار
رو ماسه ها قلب شنی حک کن تصویر کن این قصه رو هربار
هربار اسم تو میارم این موج ها ناامن تر میشه
دریا به این احساس میباله وقتی شبم با تو سحر میشه
وقتی برات آواز میخونم هرچی که تلخ با تو شیرینِ
با خنده هات آتیش روشن کن لبخند به نفع هر دوتامونِ

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرامرز افسون