دانلود رایگان آهنگ فرزاد من با توام

دانلود رایگان آهنگ فرزاد من با توام

بنام

آهنگ و تنظیم : الیاس جوادیان

دانلود آهنگ جدید فرزاد به نام من با توام

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرزاد من با توام

بنام

آهنگ و تنظیم : الیاس جوادیان

دانلود آهنگ جدید فرزاد به نام من با توام

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

من با توام ای رفیق ! با تو

همراه تو پیش مینهم گام

در شادی تو شریک هستم

بر جام می تو می زنم جام

من با توام ای رفیق ! با تو

دیریست که با تو عهد بستم

همگام نوام بکش به راهم

همپای توام بگیر دستم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرزاد من با توام