دانلود رایگان آهنگ فرشاد پاک سا باله

دانلود رایگان آهنگ فرشاد پاک سا باله

بنام


آهنگ و تنظیم : محمد پورفرخی
گیتار الکتریک : امیر دانایی

 

 دانلود آهنگ جدید فرشاد پاک سا بنام باله

 

 

 

هنوزم باورش سخته که خشت خونمون پوکه
که هرچی رو که میکارم خرابه هرز متروکه
هنوزم رود جاریه ولی ماهی دلش مرده
میون این تلاطم ها خیالش گیره پژمرده
دلش دریا امیدش نوز تلاش باله ای پر شور
سوار موج طوفانی که باشه از حقیقت دور

نه میمیرم نه میمونم نه میدونم کجا گیرم
دلو دادم به دریا و نمیدونم کجا میرم
هم از رود و هم از دریا شدم بیکارو کس بیجا
ولی تو خاطرم یادت همش میمونه پابرجا

چقدر سخته که با باله نشه پرواز کرد تا اوج
چقدر سخته که درگیر تنم هر لحظه ای تو موج
هواپس شد از اون روزی که از رود اومدی دریا
خیالم خسته از دیروز و دلواپس شده فردا

دلش دریا امیدش نوز تلاش باله ای پر شور
سوار موج طوفانی که باشه از حقیقت دور

نه میمیرم نه میمونم نه میدونم کجا گیرم
دلو دادم به دریا و نمیدونم کجا میرم
هم از رود و هم از دریا شدم بیکارو کس بیجا
ولی تو خاطرم یادت همش میمونه پابرجا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرشاد پاک سا باله

بنام


آهنگ و تنظیم : محمد پورفرخی
گیتار الکتریک : امیر دانایی

 

 دانلود آهنگ جدید فرشاد پاک سا بنام باله

 

 

 

هنوزم باورش سخته که خشت خونمون پوکه
که هرچی رو که میکارم خرابه هرز متروکه
هنوزم رود جاریه ولی ماهی دلش مرده
میون این تلاطم ها خیالش گیره پژمرده
دلش دریا امیدش نوز تلاش باله ای پر شور
سوار موج طوفانی که باشه از حقیقت دور

نه میمیرم نه میمونم نه میدونم کجا گیرم
دلو دادم به دریا و نمیدونم کجا میرم
هم از رود و هم از دریا شدم بیکارو کس بیجا
ولی تو خاطرم یادت همش میمونه پابرجا

چقدر سخته که با باله نشه پرواز کرد تا اوج
چقدر سخته که درگیر تنم هر لحظه ای تو موج
هواپس شد از اون روزی که از رود اومدی دریا
خیالم خسته از دیروز و دلواپس شده فردا

دلش دریا امیدش نوز تلاش باله ای پر شور
سوار موج طوفانی که باشه از حقیقت دور

نه میمیرم نه میمونم نه میدونم کجا گیرم
دلو دادم به دریا و نمیدونم کجا میرم
هم از رود و هم از دریا شدم بیکارو کس بیجا
ولی تو خاطرم یادت همش میمونه پابرجا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرشاد پاک سا باله

دانلود سریال و آهنگ