دانلود رایگان آهنگ فلانی و کبیر فراموشم کن

دانلود رایگان آهنگ فلانی و کبیر فراموشم کن

و بنام

Ft.

دانلود آهنگ جدید فلانی و کبیر بنام فراموشم کن

فراموشم کنو بزار برو ، حسه بدیه شدن عزیزه دو

من بودم عزیزه تو،چیشد شدم عزیزه دو ، توام شدی هرزه دل،دلمو بهم پس بده

تویی که دلت بد سرده ، تویی که شدی بد هرزه

هر لحظه با یکی میپری ، عشقه منم بد فرده

****

فرق بود بین ما،رابطمون بود اشتباه ، عشقه ما شد یه افتضاح

حسی که از اولش غلط بود ، آدمی بودی که شد عوض زود

تو عشقیو میخواستی ، که معنیش هوس بود

****

حسم بتو تغیبر کرده ,اون کبیر نیستم ، بی تردید سنگه نیستم دیگه مث قبل

پیرم کرده این حس بد فراموشم کن ، برو ب درک میخوام نباشی همینو فقط میخوام ب تو فکر نکنم

به یاد تو دیگه سک نخورم

****

منو باش فک میکردم بودم عزیزه تو ، وقتی گوشیتو چک کردم شدم عزیزه دو

خاطراتو بنداز دور ، کاش تو وجودت انصاف بود

بعده من چی میگذره بهت ، هی همش سیگار دود

خواستم عوضت کنم عوض ، گفتنم نمیخواد الکی عجله کنی

گفتی نرو بیخیال صب کن یکم ، کاری نکن افسورده شم

من خوب بودم بدی از توء ، همون آشنایی بودی برام غریبه شده

بیخیال دیگع سمتم نیا ، دس رو قلب سردم نزار

من خیلی وقتی تو ترکه توام ، حالا به همه بگو

فلانی رفتو بعده رفتنش ، شکسته شدم

****

فراموشم کنو بزار برو ، حس بدیه شدن عزیزه دو

من دست نمیزاشتم رو نقطعه ضعفات

تف به صداقتو تف به حرفات

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فلانی و کبیر فراموشم کن

و بنام

Ft.

دانلود آهنگ جدید فلانی و کبیر بنام فراموشم کن

فراموشم کنو بزار برو ، حسه بدیه شدن عزیزه دو

من بودم عزیزه تو،چیشد شدم عزیزه دو ، توام شدی هرزه دل،دلمو بهم پس بده

تویی که دلت بد سرده ، تویی که شدی بد هرزه

هر لحظه با یکی میپری ، عشقه منم بد فرده

****

فرق بود بین ما،رابطمون بود اشتباه ، عشقه ما شد یه افتضاح

حسی که از اولش غلط بود ، آدمی بودی که شد عوض زود

تو عشقیو میخواستی ، که معنیش هوس بود

****

حسم بتو تغیبر کرده ,اون کبیر نیستم ، بی تردید سنگه نیستم دیگه مث قبل

پیرم کرده این حس بد فراموشم کن ، برو ب درک میخوام نباشی همینو فقط میخوام ب تو فکر نکنم

به یاد تو دیگه سک نخورم

****

منو باش فک میکردم بودم عزیزه تو ، وقتی گوشیتو چک کردم شدم عزیزه دو

خاطراتو بنداز دور ، کاش تو وجودت انصاف بود

بعده من چی میگذره بهت ، هی همش سیگار دود

خواستم عوضت کنم عوض ، گفتنم نمیخواد الکی عجله کنی

گفتی نرو بیخیال صب کن یکم ، کاری نکن افسورده شم

من خوب بودم بدی از توء ، همون آشنایی بودی برام غریبه شده

بیخیال دیگع سمتم نیا ، دس رو قلب سردم نزار

من خیلی وقتی تو ترکه توام ، حالا به همه بگو

فلانی رفتو بعده رفتنش ، شکسته شدم

****

فراموشم کنو بزار برو ، حس بدیه شدن عزیزه دو

من دست نمیزاشتم رو نقطعه ضعفات

تف به صداقتو تف به حرفات

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فلانی و کبیر فراموشم کن

car