دانلود رایگان آهنگ قادر محمدی یه نفر

دانلود رایگان آهنگ قادر محمدی یه نفر

بنام

دانلود آهنگ جدید قادر محمدی به نام یه نفر

متن ترانه قادر محمدی یه نفر

 

یه ینفر هست که میدونم میشنوه درده دلامو
میگیره دستمو آروم همیشه داره هوامو
یه نفر هست که امیدم رو نمیذاره بمیره
شب و روز عشق زمین شد توی این سینه اسیره
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بزاره توی چشمای توبارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون
یه نفر هست که محاله منو جایی جا بذاره
تا ببینه بی قرارم میبینم اون بی قراره
من هنوز چیزی نگفتم همه حرفامرو میدونه
تابیاد اشک توی چشمام خودشو زود میرسونه
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بذاره توی چشمای تو بارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون

متن ترانه قادر محمدی یه نفر

یه ینفر هست که میدونم میشنوه درده دلامو
میگیره دستمو آروم همیشه داره هوامو
یه نفر هست که امیدم رو نمیذاره بمیره
شب و روز عشق زمین شد توی این سینه اسیره
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بزاره توی چشمای توبارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون
یه نفر هست که محاله منو جایی جا بذاره
تا ببینه بی قرارم میبینم اون بی قراره
من هنوز چیزی نگفتم همه حرفامرو میدونه
تابیاد اشک توی چشمام خودشو زود میرسونه
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بذاره توی چشمای تو بارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ قادر محمدی یه نفر

بنام

دانلود آهنگ جدید قادر محمدی به نام یه نفر

متن ترانه قادر محمدی یه نفر

 

یه ینفر هست که میدونم میشنوه درده دلامو
میگیره دستمو آروم همیشه داره هوامو
یه نفر هست که امیدم رو نمیذاره بمیره
شب و روز عشق زمین شد توی این سینه اسیره
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بزاره توی چشمای توبارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون
یه نفر هست که محاله منو جایی جا بذاره
تا ببینه بی قرارم میبینم اون بی قراره
من هنوز چیزی نگفتم همه حرفامرو میدونه
تابیاد اشک توی چشمام خودشو زود میرسونه
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بذاره توی چشمای تو بارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون

متن ترانه قادر محمدی یه نفر

یه ینفر هست که میدونم میشنوه درده دلامو
میگیره دستمو آروم همیشه داره هوامو
یه نفر هست که امیدم رو نمیذاره بمیره
شب و روز عشق زمین شد توی این سینه اسیره
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بزاره توی چشمای توبارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون
یه نفر هست که محاله منو جایی جا بذاره
تا ببینه بی قرارم میبینم اون بی قراره
من هنوز چیزی نگفتم همه حرفامرو میدونه
تابیاد اشک توی چشمام خودشو زود میرسونه
وقتی دل دادی میفهمی عاشقی دردی قشنگه
دور خونه ی عزیزت وقتی میگردی قشنگه
نمیذاره پا بذاره توی چشمای تو بارون
پشت تو کوهو میبینی وقتی پر میکشی بااون
پر میکشی بااون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ قادر محمدی یه نفر