دانلود رایگان آهنگ مارتین مختاری عشق

دانلود رایگان آهنگ مارتین مختاری عشق

بنام

تنظیم : مهدی اژدانی

دانلود آهنگ جدید مارتین مختاری بنام عشق

عشق یعنی دل را به
دست تو سپردن عشق
یعنی غصه دنیارو
نخوردن عشق یعنی
تو باغبون با چشمای

سبزه دل با تو عشق
مهربونی بادم قاصدک
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای
من تویی تو عشق
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای
من تویی
بیا تا با هم
دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم وپرواز
کنیم
عشق تو توی قلبمه اسم
تو توی لبهامه خاطره ای

بهتر از این من دیگه
نمیخوام
عشق یعنی دل را به
دست تو سپردن عشق
یعنی غصه دنیارو
نخوردن عشق یعنی
تو باغبون با چشمای
سبزه دل با تو چشم
مهربونی بادم قاصدک
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای

من تویی تو قاصدک
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای
من تویی
بیا تا با هم
دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم وپرواز
کنیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مارتین مختاری عشق

بنام

تنظیم : مهدی اژدانی

دانلود آهنگ جدید مارتین مختاری بنام عشق

عشق یعنی دل را به
دست تو سپردن عشق
یعنی غصه دنیارو
نخوردن عشق یعنی
تو باغبون با چشمای

سبزه دل با تو عشق
مهربونی بادم قاصدک
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای
من تویی تو عشق
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای
من تویی
بیا تا با هم
دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم وپرواز
کنیم
عشق تو توی قلبمه اسم
تو توی لبهامه خاطره ای

بهتر از این من دیگه
نمیخوام
عشق یعنی دل را به
دست تو سپردن عشق
یعنی غصه دنیارو
نخوردن عشق یعنی
تو باغبون با چشمای
سبزه دل با تو چشم
مهربونی بادم قاصدک
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای

من تویی تو قاصدک
ارزوهای من تویی تو
عشق پر از مهر و وفای
من تویی
بیا تا با هم
دیگه زندگی رو اغاز کنیم
دو تا کبوتر بشیم وپرواز
کنیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مارتین مختاری عشق

روزنامه قانون