دانلود رایگان آهنگ ماهان تصویر روی آب

دانلود رایگان آهنگ ماهان تصویر روی آب

بنام

ملودی یا آهنگساز:مرتضی لطفی
ترانه:ارش نوبری – تنظیم،میکس و مستر:مهدی خیرخواهی
گیتار ارمین محمدی – ویولن :مسعود نوروزی

دانلود آهنگ جدید ماهان به نام تصویر روی آب

 

خیال کردم به تو نزدیک میشم
مثه تشنه که دلخوش به سرابه
نفهمیدم تو ماهی من یه دریا
فقط تصویری از تو روی آبه
یه دنیا فاصله بینه من و توست
که با تکرار روزا پرنمیشه
همه حرفهای تو از جنس سنگه
دل غمگین من از جنس شیشه
میخوام برگردم از تو دور باشم
اگه حتی واسه برگشت دیره
یه موج تا وقتی دوره پرغروره
به ساحل که رسید از دست میده
خیال کردم به تو نزدیک میشم
مثه تشنه که دلخوش به سرابه
نفهمیدم تو ماهی من یه دریا
فقط تصویری از تو روی آبه
یه دنیا فاصله بینه من و توست
که با تکرار روزا پرنمیشه
همه حرفهای تو از جنس سنگه
دل غمگین من از جنس شیشه
میخوام برگردم از تو دور باشم
اگه حتی واسه برگشت دیره
یه موج تا وقتی دوره پرغروره
به ساحل که رسید از دست میده
خیال کردم به تو نزدیک میشم
مثه تشنه که دلخوش به سرابه
نفهمیدم تو ماهی من یه دریا
فقط تصویری از تو روی آبه
یه دنیا فاصله بینه من و توست
که با تکرار روزا پرنمیشه
همه حرفهای تو از جنس سنگه
دل غمگین من از جنس شیشه
میخوام برگردم از تو دور باشم
اگه حتی واسه برگشت دیره
یه موج تا وقتی دوره پرغروره
به ساحل که رسید از دست میده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ماهان تصویر روی آب

بنام

ملودی یا آهنگساز:مرتضی لطفی
ترانه:ارش نوبری – تنظیم،میکس و مستر:مهدی خیرخواهی
گیتار ارمین محمدی – ویولن :مسعود نوروزی

دانلود آهنگ جدید ماهان به نام تصویر روی آب

 

خیال کردم به تو نزدیک میشم
مثه تشنه که دلخوش به سرابه
نفهمیدم تو ماهی من یه دریا
فقط تصویری از تو روی آبه
یه دنیا فاصله بینه من و توست
که با تکرار روزا پرنمیشه
همه حرفهای تو از جنس سنگه
دل غمگین من از جنس شیشه
میخوام برگردم از تو دور باشم
اگه حتی واسه برگشت دیره
یه موج تا وقتی دوره پرغروره
به ساحل که رسید از دست میده
خیال کردم به تو نزدیک میشم
مثه تشنه که دلخوش به سرابه
نفهمیدم تو ماهی من یه دریا
فقط تصویری از تو روی آبه
یه دنیا فاصله بینه من و توست
که با تکرار روزا پرنمیشه
همه حرفهای تو از جنس سنگه
دل غمگین من از جنس شیشه
میخوام برگردم از تو دور باشم
اگه حتی واسه برگشت دیره
یه موج تا وقتی دوره پرغروره
به ساحل که رسید از دست میده
خیال کردم به تو نزدیک میشم
مثه تشنه که دلخوش به سرابه
نفهمیدم تو ماهی من یه دریا
فقط تصویری از تو روی آبه
یه دنیا فاصله بینه من و توست
که با تکرار روزا پرنمیشه
همه حرفهای تو از جنس سنگه
دل غمگین من از جنس شیشه
میخوام برگردم از تو دور باشم
اگه حتی واسه برگشت دیره
یه موج تا وقتی دوره پرغروره
به ساحل که رسید از دست میده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ماهان تصویر روی آب