دانلود رایگان آهنگ مجتبى شاه على عشقم

دانلود رایگان آهنگ مجتبى شاه على عشقم

بنام

دانلود آهنگ جدید مجتبى شاه على به نام عشقم

متن ترانه مجتبى شاه على عشقم

بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
عشقم زندگی باتو اینقدر خوبه ارومه
میخوام همه دنیا حال منو بدونه
حسم این روزا دیگه درگیر شده با حست
حساس شده دل من حتی بر روی اسمت
میمیرم من از عشقت
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
یا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
عشقم زندگی باتو اینقدر خوبه ارومه
میخوام همه دنیا حال منو بدونه
حسم این روزا دیگه درگیر شده با حست
حساس شده دل من حتی بر روی اسمت
میمیرم من از عشقت
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
از من اگه بپرسی رویات چیه تو دنیا
میگم تموم رویا تنها تو تو تنها
عشقت بگو من عشقم میخوام تا پای جونم
من تا روزی که زندم عاشق عاشق میمونم
تمام وجودم
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
عشقم زندگی باتو اینقدر خوبه ارومه
میخوام همه دنیا حال منو بدونه
حسم این روزا دیگه درگیر شده با حست
حساس شده دل من حتی بر روی اسمت
میمیرم من از عشقت
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبى شاه على عشقم

بنام

دانلود آهنگ جدید مجتبى شاه على به نام عشقم

متن ترانه مجتبى شاه على عشقم

بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
عشقم زندگی باتو اینقدر خوبه ارومه
میخوام همه دنیا حال منو بدونه
حسم این روزا دیگه درگیر شده با حست
حساس شده دل من حتی بر روی اسمت
میمیرم من از عشقت
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
یا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
عشقم زندگی باتو اینقدر خوبه ارومه
میخوام همه دنیا حال منو بدونه
حسم این روزا دیگه درگیر شده با حست
حساس شده دل من حتی بر روی اسمت
میمیرم من از عشقت
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
از من اگه بپرسی رویات چیه تو دنیا
میگم تموم رویا تنها تو تو تنها
عشقت بگو من عشقم میخوام تا پای جونم
من تا روزی که زندم عاشق عاشق میمونم
تمام وجودم
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو
عشقم زندگی باتو اینقدر خوبه ارومه
میخوام همه دنیا حال منو بدونه
حسم این روزا دیگه درگیر شده با حست
حساس شده دل من حتی بر روی اسمت
میمیرم من از عشقت
بیا بیا دلم مال تو
قلبی که دارم مال تو
هرچی که دارم مال تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبى شاه على عشقم