دانلود رایگان آهنگ مجتبی آدیان و بهرام بکس دست رو دلم نزار

دانلود رایگان آهنگ مجتبی آدیان و بهرام بکس دست رو دلم نزار

و بنام

Ft

دانلود آهنگ جدید مجتبی آدیان و بهرام بکس به نام دست رو دلم نزار

متن ترانه مجتبی آدیان و بهرام بکس دست رو دلم نزار

من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد ؟
چه کسی با دشمن بستیزد ؟
چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد
دشتها نام تو را می گویند
کوهها شعر مرا می خوانند
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند
در من این جلوه ی اندوه ز چیست؟
در تو این قصه ی پرهیز که چه؟
در من این شعله ی عصیان نیاز
در تو دمسردی پاییز که چه؟
حرف را باید زد
درد را باید گفت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبی آدیان و بهرام بکس دست رو دلم نزار

و بنام

Ft

دانلود آهنگ جدید مجتبی آدیان و بهرام بکس به نام دست رو دلم نزار

متن ترانه مجتبی آدیان و بهرام بکس دست رو دلم نزار

من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد ؟
چه کسی با دشمن بستیزد ؟
چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد
دشتها نام تو را می گویند
کوهها شعر مرا می خوانند
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت
دشت باید شد و خواند
در من این جلوه ی اندوه ز چیست؟
در تو این قصه ی پرهیز که چه؟
در من این شعله ی عصیان نیاز
در تو دمسردی پاییز که چه؟
حرف را باید زد
درد را باید گفت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبی آدیان و بهرام بکس دست رو دلم نزار