دانلود رایگان آهنگ مجید عزیزی ساعت برگرد ۲

دانلود رایگان آهنگ مجید عزیزی ساعت برگرد ۲

بنام


ترانه : مجید عزیزی

دانلود آهنگ جدید مجید عزیزی به نام ساعت برگرد ۲

متن ترانه مجید عزیزی ساعت برگرد ۲

ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه

ترانه مجید عزیزی ساعت برگرد ۲

الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجید عزیزی ساعت برگرد ۲

بنام


ترانه : مجید عزیزی

دانلود آهنگ جدید مجید عزیزی به نام ساعت برگرد ۲

متن ترانه مجید عزیزی ساعت برگرد ۲

ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه

ترانه مجید عزیزی ساعت برگرد ۲

الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه
ساعت برگرد ساعت رفتم / عشقم منو وابستش کرده
عشقم منو وابستش کرده / چرا این ک اون خوشی نبینه
الهی ک اون خوشی نبینه / مگه من را تنها ببینه
نخواد دیگه پیشم برگرده / دلمون دیگه برنمیگرده
اخ سرش با یکی گرمه / دل بچارم داغونه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجید عزیزی ساعت برگرد ۲