دانلود رایگان آهنگ محسن آب پیکر تصمیم

دانلود رایگان آهنگ محسن آب پیکر تصمیم

بنام


ترانه و آهنگ : مهرداد قبادی

دانلود آهنگ جدید محسن آب پیکر به نام تصمیم

متن ترانه محسن آب پیکر تصمیم

یادت میاد چه روزای خوبی داشتیم
منو تو غرق شادی بودیم با بدی ها کاری نداشتیم
هنوز هم واسم همونه ولی تو نیستی پیشم
باور کن که سخته بی تو لحظه هام سپری نمیشن
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دلت میاد بری ساده رد شی
گذاشتن از دل من رد شی
دلت میاد خالی بمونه جامون
میون نمیکت های این خیابون
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم

محسن آب پیکر تصمیم

یادت میاد چه روزای خوبی داشتیم
منو تو غرق شادی بودیم با بدی ها کاری نداشتیم
هنوز هم واسم همونه ولی تو نیستی پیشم
باور کن که سخته بی تو لحظه هام سپری نمیشن
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دلت میاد بری ساده رد شی
گذاشتن از دل من رد شی
دلت میاد خالی بمونه جامون
میون نمیکت های این خیابون
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن آب پیکر تصمیم

بنام


ترانه و آهنگ : مهرداد قبادی

دانلود آهنگ جدید محسن آب پیکر به نام تصمیم

متن ترانه محسن آب پیکر تصمیم

یادت میاد چه روزای خوبی داشتیم
منو تو غرق شادی بودیم با بدی ها کاری نداشتیم
هنوز هم واسم همونه ولی تو نیستی پیشم
باور کن که سخته بی تو لحظه هام سپری نمیشن
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دلت میاد بری ساده رد شی
گذاشتن از دل من رد شی
دلت میاد خالی بمونه جامون
میون نمیکت های این خیابون
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم

محسن آب پیکر تصمیم

یادت میاد چه روزای خوبی داشتیم
منو تو غرق شادی بودیم با بدی ها کاری نداشتیم
هنوز هم واسم همونه ولی تو نیستی پیشم
باور کن که سخته بی تو لحظه هام سپری نمیشن
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دلت میاد بری ساده رد شی
گذاشتن از دل من رد شی
دلت میاد خالی بمونه جامون
میون نمیکت های این خیابون
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم
دست بردار این تصمیم اگه بری میمیرم
خودتو جای من بزار نگو که ازت سیرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن آب پیکر تصمیم