دانلود رایگان آهنگ محسن بابا احمدی شیشه و سنگ

دانلود رایگان آهنگ محسن بابا احمدی شیشه و سنگ

بنام

آدرس تلگرام : telegram.me/mohsen1babaahmadi

دانلود آهنگ جدید محسن بابا احمدی به نام شیشه و سنگ

متن ترانه محسن بابا احمدی شیشه و سنگ

 

” شیشه و سنگ ”

ای که دل سیت همس تنگه ! دلتنگه
دل مو شیشه و  ! دل تو سنگه !

ار بیای روشنا  ابو ایی شوگارم
بیو به پات بریزم  هرچه که دارم

یه عمره که به بند تو اسیرم
ولم بکن نل ز غمت بمیرم

ولم بکن ک حال و بال ندارم
خور ز روز و مه و سال ندارم

متن ترانه محسن بابا احمدی شیشه و سنگ

مو عاشقم ! دار و ندارم
بیشتر از ئی  مده آزارم

کاشکی دل  مونه باور کنی
تیاته وا دیریه مو تر کنی
تیاته وا    غم مو تر کنی

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن بابا احمدی شیشه و سنگ

بنام

آدرس تلگرام : telegram.me/mohsen1babaahmadi

دانلود آهنگ جدید محسن بابا احمدی به نام شیشه و سنگ

متن ترانه محسن بابا احمدی شیشه و سنگ

 

” شیشه و سنگ ”

ای که دل سیت همس تنگه ! دلتنگه
دل مو شیشه و  ! دل تو سنگه !

ار بیای روشنا  ابو ایی شوگارم
بیو به پات بریزم  هرچه که دارم

یه عمره که به بند تو اسیرم
ولم بکن نل ز غمت بمیرم

ولم بکن ک حال و بال ندارم
خور ز روز و مه و سال ندارم

متن ترانه محسن بابا احمدی شیشه و سنگ

مو عاشقم ! دار و ندارم
بیشتر از ئی  مده آزارم

کاشکی دل  مونه باور کنی
تیاته وا دیریه مو تر کنی
تیاته وا    غم مو تر کنی

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن بابا احمدی شیشه و سنگ