دانلود رایگان آهنگ محسن باخزری هوای تازه

دانلود رایگان آهنگ محسن باخزری هوای تازه

بنام

دانلود آهنگ جدید محسن باخزری به نام هوای تازه

متن ترانه محسن باخزری هوای تازه

یه هوای تازه یه نیسم عطر بهاری
همون حسی که توی این روزا تو زندگیت کم داری
نا امید تنها جدا موندی از ادم ها خودتو رها کن امروز
نگاهت باشه به فردا
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
اگه تاریکه این خونه دیوارش برات زندونه
پاشو پنجرهاشو باز کن رو به روشنی پرواز کن
نگاتو عوض کن به اینه نامیدی راه تو میبنده
به خودت متکی باشو ببین زندگی بهت میخنده
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی

+ + + + + +

یه هوای تازه یه نیسم عطر بهاری
همون حسی که توی این روزا تو زندگیت کم داری
نا امید تنها جدا موندی از ادم ها خودتو رها کن امروز
نگاهت باشه به فردا
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
اگه تاریکه این خونه دیوارش برات زندونه
پاشو پنجرهاشو باز کن رو به روشنی پرواز کن
نگاتو عوض کن به اینه نامیدی راه تو میبنده
به خودت متکی باشو ببین زندگی بهت میخنده
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن باخزری هوای تازه

بنام

دانلود آهنگ جدید محسن باخزری به نام هوای تازه

متن ترانه محسن باخزری هوای تازه

یه هوای تازه یه نیسم عطر بهاری
همون حسی که توی این روزا تو زندگیت کم داری
نا امید تنها جدا موندی از ادم ها خودتو رها کن امروز
نگاهت باشه به فردا
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
اگه تاریکه این خونه دیوارش برات زندونه
پاشو پنجرهاشو باز کن رو به روشنی پرواز کن
نگاتو عوض کن به اینه نامیدی راه تو میبنده
به خودت متکی باشو ببین زندگی بهت میخنده
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی

+ + + + + +

یه هوای تازه یه نیسم عطر بهاری
همون حسی که توی این روزا تو زندگیت کم داری
نا امید تنها جدا موندی از ادم ها خودتو رها کن امروز
نگاهت باشه به فردا
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
اگه تاریکه این خونه دیوارش برات زندونه
پاشو پنجرهاشو باز کن رو به روشنی پرواز کن
نگاتو عوض کن به اینه نامیدی راه تو میبنده
به خودت متکی باشو ببین زندگی بهت میخنده
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی
لبخند بزن به زندگی
نزار عمرت بره به سادگی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن باخزری هوای تازه