دانلود رایگان آهنگ محمد اسماعیل زاده کنارت آرومم

دانلود رایگان آهنگ محمد اسماعیل زاده کنارت آرومم

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد اسماعیل زاده به نام کنارت آرومم

متن ترانه محمد اسماعیل زاده کنارت آرومم

 

ازت بى وقفه ممنونم که اینجایى
بدون تو من از این زندگى سیرم
چقدر دنیام کنارت خوب و ارومه
چه حس خوبیه دستاتو میگیرم
تو اغوشت منو با بوسه غرقم کن
من انگار که به عشقت اعتیاد دارم
همش دلتنگتم با اینکه اینجایى
نمیخوام لحظه اى چشم از تو بردارم
بمون تا اخره این فصل تنهایى
بمون با خنده هات دنیامو روشن کن
نفسهاتو به قلب عاشقم بسپار
منو از گریه هاى بى کسی کم کن
دوتا دستاتو دور گردنم بنداز
بذار سهم من از دنیا همین باشه
بذار اروم بخوابم روى زانوهات
کنار تو بهشتم رو زمین باشه

ازت بى وقفه ممنونم که اینجایى
بدون تو من از این زندگى سیرم
چقدر دنیام کنارت خوب و ارومه
چه حس خوبیه دستاتو میگیرم
تو اغوشت منو با بوسه غرقم کن
من انگار که به عشقت اعتیاد دارم
همش دلتنگتم با اینکه اینجایى
نمیخوام لحظه اى چشم از تو بردارم
بمون تا اخره این فصل تنهایى
بمون با خنده هات دنیامو روشن کن
نفسهاتو به قلب عاشقم بسپار
منو از گریه هاى بى کسی کم کن
دوتا دستاتو دور گردنم بنداز
بذار سهم من از دنیا همین باشه
بذار اروم بخوابم روى زانوهات
کنار تو بهشتم رو زمین باشه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد اسماعیل زاده کنارت آرومم

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد اسماعیل زاده به نام کنارت آرومم

متن ترانه محمد اسماعیل زاده کنارت آرومم

 

ازت بى وقفه ممنونم که اینجایى
بدون تو من از این زندگى سیرم
چقدر دنیام کنارت خوب و ارومه
چه حس خوبیه دستاتو میگیرم
تو اغوشت منو با بوسه غرقم کن
من انگار که به عشقت اعتیاد دارم
همش دلتنگتم با اینکه اینجایى
نمیخوام لحظه اى چشم از تو بردارم
بمون تا اخره این فصل تنهایى
بمون با خنده هات دنیامو روشن کن
نفسهاتو به قلب عاشقم بسپار
منو از گریه هاى بى کسی کم کن
دوتا دستاتو دور گردنم بنداز
بذار سهم من از دنیا همین باشه
بذار اروم بخوابم روى زانوهات
کنار تو بهشتم رو زمین باشه

ازت بى وقفه ممنونم که اینجایى
بدون تو من از این زندگى سیرم
چقدر دنیام کنارت خوب و ارومه
چه حس خوبیه دستاتو میگیرم
تو اغوشت منو با بوسه غرقم کن
من انگار که به عشقت اعتیاد دارم
همش دلتنگتم با اینکه اینجایى
نمیخوام لحظه اى چشم از تو بردارم
بمون تا اخره این فصل تنهایى
بمون با خنده هات دنیامو روشن کن
نفسهاتو به قلب عاشقم بسپار
منو از گریه هاى بى کسی کم کن
دوتا دستاتو دور گردنم بنداز
بذار سهم من از دنیا همین باشه
بذار اروم بخوابم روى زانوهات
کنار تو بهشتم رو زمین باشه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد اسماعیل زاده کنارت آرومم