دانلود رایگان آهنگ محمد مرادی نگفتیم چرا

دانلود رایگان آهنگ محمد مرادی نگفتیم چرا

بنام

ترانه و آهنگ : محمد مرادی ، تنظیم : شاهین خسرو آبادی

دانلود آهنگ جدید محمد مرادی به نام نگفتیم چرا

متن ترانه محمد مرادی نگفتیم چرا

ضربه از عشق حوردیم شکستیم نگفتیم چرا پای
عشق تو موندیم نشستیم نگفتیم چرا
جای عشق منی بی محلی دیدیم
ماشنیدیم و دیدیم نگفتیم چرا
بهر عشقت چه بلاها کشیدم نگفتیم چرا
ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ده بار در عشوقه نرفتیم
یه بار از اون خانه نیود ما نکفتیم چرا
بهش گفتیم ولی یار نشنیدیم ما نکفتیم چرا
ما نکفتیم چراما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ضربه از عشق حوردیم شکستیم نگفتیم چرا پای
عشق تو موندیم نشستیم نگفتیم چرا
جای عشق منی بی محلی دیدیم
ماشنیدیم و دیدیم نگفتیم چرا
بهر عشقت چه بلاها کشیدم نگفتیم چرا

محمد مرادی نگفتیم چرا

ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ده بار در عشوقه نرفتیم
یه بار از اون خانه نیود ما نکفتیم چرا
بهش گفتیم ولی یار نشنیدیم ما نکفتیم چرا
ما نکفتیم چراما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ضربه از عشق حوردیم شکستیم نگفتیم چرا پای
عشق تو موندیم نشستیم نگفتیم چرا
جای عشق منی بی محلی دیدیم
ماشنیدیم و دیدیم نگفتیم چرا
بهر عشقت چه بلاها کشیدم نگفتیم چرا
ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ده بار در عشوقه نرفتیم
یه بار از اون خانه نیود ما نکفتیم چرا
بهش گفتیم ولی یار نشنیدیم ما نکفتیم چرا
ما نکفتیم چراما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد مرادی نگفتیم چرا

بنام

ترانه و آهنگ : محمد مرادی ، تنظیم : شاهین خسرو آبادی

دانلود آهنگ جدید محمد مرادی به نام نگفتیم چرا

متن ترانه محمد مرادی نگفتیم چرا

ضربه از عشق حوردیم شکستیم نگفتیم چرا پای
عشق تو موندیم نشستیم نگفتیم چرا
جای عشق منی بی محلی دیدیم
ماشنیدیم و دیدیم نگفتیم چرا
بهر عشقت چه بلاها کشیدم نگفتیم چرا
ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ده بار در عشوقه نرفتیم
یه بار از اون خانه نیود ما نکفتیم چرا
بهش گفتیم ولی یار نشنیدیم ما نکفتیم چرا
ما نکفتیم چراما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ضربه از عشق حوردیم شکستیم نگفتیم چرا پای
عشق تو موندیم نشستیم نگفتیم چرا
جای عشق منی بی محلی دیدیم
ماشنیدیم و دیدیم نگفتیم چرا
بهر عشقت چه بلاها کشیدم نگفتیم چرا

محمد مرادی نگفتیم چرا

ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ده بار در عشوقه نرفتیم
یه بار از اون خانه نیود ما نکفتیم چرا
بهش گفتیم ولی یار نشنیدیم ما نکفتیم چرا
ما نکفتیم چراما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ضربه از عشق حوردیم شکستیم نگفتیم چرا پای
عشق تو موندیم نشستیم نگفتیم چرا
جای عشق منی بی محلی دیدیم
ماشنیدیم و دیدیم نگفتیم چرا
بهر عشقت چه بلاها کشیدم نگفتیم چرا
ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا
ده بار در عشوقه نرفتیم
یه بار از اون خانه نیود ما نکفتیم چرا
بهش گفتیم ولی یار نشنیدیم ما نکفتیم چرا
ما نکفتیم چراما نکفتیم چرا ما نکفتیم چرا

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد مرادی نگفتیم چرا