دانلود رایگان آهنگ محمد نجم خاطرات

دانلود رایگان آهنگ محمد نجم خاطرات

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد نجم به نام خاطرات

متن ترانه محمد نجم خاطرات

مگہ میشہ بارون ببارہ دوبارہ نیارہ تو رو بازبہ یادم/
یہ چترو خیابون زیر نور و بارون اومد خاطرات سراغم/
مث اون روزایے ڪہ قول دادہ بودے بمونے هـمیشہ ڪنارم/
حالا زیر بارون دارم لحظہ لحظہ دروغاتو یادم میارم/
چے شد ڪہ مسیر من و تو جدا شد /
بگو جاے من ڪے تو قلب تو جا شد/
فقط سهـم من از تو خاطراتت یہ دنیا سوال بدون جوابهـ/
چقدر گریہ ڪردم چشامو ندیدے /
واسہ تو میمردم چہ سادہ بریدی/
نگاہ ڪن بہ قلب شڪستم ببین من هـمون عاشقم ڪہ حالا از تو سیرم/

هـوایے شدہ قلبم از دیدن عڪس تو لحظہ لحظہ ڪنارم/
با این ڪہ دلم رو زدے بازم هـرشب واسہ دیدنت بیقرارم/
بہ جون دوتامون ازت دلخورم جز تب و گریہ راهـے ندارم/
چرا اخر قصہ این شد ڪہ باید دروغاتو یادم بیارم/
چے شد ڪہ مسیر من و تو جدا شد/ بگو جاے من ڪے تو قلب تو جا شد/
فقط سهـم من از تو خاطراتت یہ دنیا سوال بدون جوابهـ/
چقدر گریہ ڪردم چشامو ندیدی/
واسہ تو میمردم چہ سادہ بریدی/
نگاہ ڪن بہ قلب شڪستم ببین من هـمون عاشقم ڪہ حالا از تو سیرم/
مگہ میشہ بارون…

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد نجم خاطرات

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد نجم به نام خاطرات

متن ترانه محمد نجم خاطرات

مگہ میشہ بارون ببارہ دوبارہ نیارہ تو رو بازبہ یادم/
یہ چترو خیابون زیر نور و بارون اومد خاطرات سراغم/
مث اون روزایے ڪہ قول دادہ بودے بمونے هـمیشہ ڪنارم/
حالا زیر بارون دارم لحظہ لحظہ دروغاتو یادم میارم/
چے شد ڪہ مسیر من و تو جدا شد /
بگو جاے من ڪے تو قلب تو جا شد/
فقط سهـم من از تو خاطراتت یہ دنیا سوال بدون جوابهـ/
چقدر گریہ ڪردم چشامو ندیدے /
واسہ تو میمردم چہ سادہ بریدی/
نگاہ ڪن بہ قلب شڪستم ببین من هـمون عاشقم ڪہ حالا از تو سیرم/

هـوایے شدہ قلبم از دیدن عڪس تو لحظہ لحظہ ڪنارم/
با این ڪہ دلم رو زدے بازم هـرشب واسہ دیدنت بیقرارم/
بہ جون دوتامون ازت دلخورم جز تب و گریہ راهـے ندارم/
چرا اخر قصہ این شد ڪہ باید دروغاتو یادم بیارم/
چے شد ڪہ مسیر من و تو جدا شد/ بگو جاے من ڪے تو قلب تو جا شد/
فقط سهـم من از تو خاطراتت یہ دنیا سوال بدون جوابهـ/
چقدر گریہ ڪردم چشامو ندیدی/
واسہ تو میمردم چہ سادہ بریدی/
نگاہ ڪن بہ قلب شڪستم ببین من هـمون عاشقم ڪہ حالا از تو سیرم/
مگہ میشہ بارون…

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد نجم خاطرات