دانلود رایگان آهنگ محمد گلستانی بغض

دانلود رایگان آهنگ محمد گلستانی بغض

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد گلستانی به نام بغض

متن ترانه محمد گلستانی بغض

 

دلتنگتم اما نمیدونی

هیچ موقع حرفامو نمیفهمی

یه عمر کنارت عاشقی کردم

اما ندارم از تو هیچ سهمی

یه بار برای دلخوشی من

این دل رو از دلشوره خالی کن

یه ساله اینجا منتظر بودم

بغضم تا نشکسته یه کاری کن

تاتو خودت میری نمیدونم

فکرت با چی اینجوری درگیره

هرکاری میکنم تا آروم شی

اما گلومو بغض میگیره

 

دلتنگتم اما نمیدونی

هیچ موقع حرفامو نمیفهمی

یه عمر کنارت عاشقی کردم

اما ندارم از تو هیچ سهمی

یه بار برای دلخوشی من

این دل رو از دلشوره خالی کن

یه ساله اینجا منتظر بودم

بغضم تا نشکسته یه کاری کن

تاتو خودت میری نمیدونم

فکرت با چی اینجوری درگیره

هرکاری میکنم تا آروم شی

اما گلومو بغض میگیره

 

دلتنگتم اما نمیدونی

هیچ موقع حرفامو نمیفهمی

یه عمر کنارت عاشقی کردم

اما ندارم از تو هیچ سهمی

یه بار برای دلخوشی من

این دل رو از دلشوره خالی کن

یه ساله اینجا منتظر بودم

بغضم تا نشکسته یه کاری کن

تاتو خودت میری نمیدونم

فکرت با چی اینجوری درگیره

هرکاری میکنم تا آروم شی

اما گلومو بغض میگیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد گلستانی بغض

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد گلستانی به نام بغض

متن ترانه محمد گلستانی بغض

 

دلتنگتم اما نمیدونی

هیچ موقع حرفامو نمیفهمی

یه عمر کنارت عاشقی کردم

اما ندارم از تو هیچ سهمی

یه بار برای دلخوشی من

این دل رو از دلشوره خالی کن

یه ساله اینجا منتظر بودم

بغضم تا نشکسته یه کاری کن

تاتو خودت میری نمیدونم

فکرت با چی اینجوری درگیره

هرکاری میکنم تا آروم شی

اما گلومو بغض میگیره

 

دلتنگتم اما نمیدونی

هیچ موقع حرفامو نمیفهمی

یه عمر کنارت عاشقی کردم

اما ندارم از تو هیچ سهمی

یه بار برای دلخوشی من

این دل رو از دلشوره خالی کن

یه ساله اینجا منتظر بودم

بغضم تا نشکسته یه کاری کن

تاتو خودت میری نمیدونم

فکرت با چی اینجوری درگیره

هرکاری میکنم تا آروم شی

اما گلومو بغض میگیره

 

دلتنگتم اما نمیدونی

هیچ موقع حرفامو نمیفهمی

یه عمر کنارت عاشقی کردم

اما ندارم از تو هیچ سهمی

یه بار برای دلخوشی من

این دل رو از دلشوره خالی کن

یه ساله اینجا منتظر بودم

بغضم تا نشکسته یه کاری کن

تاتو خودت میری نمیدونم

فکرت با چی اینجوری درگیره

هرکاری میکنم تا آروم شی

اما گلومو بغض میگیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد گلستانی بغض