دانلود رایگان آهنگ مرتضی اشرفی باشه

دانلود رایگان آهنگ مرتضی اشرفی باشه

بنام

ترانه: سروش موسوی ؛ آهنگسازی: مرتضی اشرفی ؛ تنظیم: سعید انصار

دانلود آهنگ جدید مرتضی اشرفی به نام باشه

متن ترانه مرتضی اشرفی باشه

باشه برو من سد راهت نمیشم
باشه قبوله مانع کارت نمیشم
دیگه نگو می مونی با من همیشه
این رابطه بدون خواستن نمیشه

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

چیزی نگو فکرمون از هم بپاشه
من میخوام جوری بری که پشت سرم حرف نباشه
باشه برو نگی که درکت نکردم
منیکه کاراتو دیدم ولی باز ترکت نکردم

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

باشه برو من سد راهت نمیشم
باشه قبوله مانع کارت نمیشم
دیگه نگو می مونی با من همیشه
این رابطه بدون خواستن نمیشه

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

چیزی نگو فکرمون از هم بپاشه
من میخوام جوری بری که پشت سرم حرف نباشه
باشه برو نگی که درکت نکردم
منیکه کاراتو دیدم ولی باز ترکت نکردم

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی اشرفی باشه

بنام

ترانه: سروش موسوی ؛ آهنگسازی: مرتضی اشرفی ؛ تنظیم: سعید انصار

دانلود آهنگ جدید مرتضی اشرفی به نام باشه

متن ترانه مرتضی اشرفی باشه

باشه برو من سد راهت نمیشم
باشه قبوله مانع کارت نمیشم
دیگه نگو می مونی با من همیشه
این رابطه بدون خواستن نمیشه

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

چیزی نگو فکرمون از هم بپاشه
من میخوام جوری بری که پشت سرم حرف نباشه
باشه برو نگی که درکت نکردم
منیکه کاراتو دیدم ولی باز ترکت نکردم

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

باشه برو من سد راهت نمیشم
باشه قبوله مانع کارت نمیشم
دیگه نگو می مونی با من همیشه
این رابطه بدون خواستن نمیشه

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

چیزی نگو فکرمون از هم بپاشه
من میخوام جوری بری که پشت سرم حرف نباشه
باشه برو نگی که درکت نکردم
منیکه کاراتو دیدم ولی باز ترکت نکردم

باشه برو بزار پامون به تنهایی واشه
همه غصه های دنیا تو دلم جاشه
باشه وقتی عاشقی میاد جدایی همراشه
میدونم غصه عشق من و تو دیگه آخراشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی اشرفی باشه