دانلود رایگان آهنگ مرتضی باسره بارونی شو

دانلود رایگان آهنگ مرتضی باسره بارونی شو

بنام


ترانه: مرتضی باسره – موزیک و تنظیم: مصطفی سلطانی

دانلود آهنگ جدید مرتضی باسره به نام بارونی شو

متن ترانه مرتضی باسره بارونی شو

 

اون آسمون
صدای بارون رو شیشهٔ اتاقم
من و تنهایی و خلوت خونه
حتی آسمون گریش گرفته
چون که اونم حالم رو می دونه
میدونه که من چه بی قرارم
حوصلهٔ هیچکی جز خودم ندارم
درد دل می کنه از اون بالا
با منیکه حالِ خودش رو دارم
اون آسمون خودِ منم که رو تنش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره
اون آسمون خودِ منم که رو تنِش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره

 

اون آسمون
صدای بارون رو شیشهٔ اتاقم
من و تنهایی و خلوت خونه
حتی آسمون گریش گرفته
چون که اونم حالم رو می دونه
میدونه که من چه بی قرارم
حوصلهٔ هیچکی جز خودم ندارم
درد دل می کنه از اون بالا
با منیکه حالِ خودش رو دارم
اون آسمون خودِ منم که رو تنش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره
اون آسمون خودِ منم که رو تنِش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی باسره بارونی شو

بنام


ترانه: مرتضی باسره – موزیک و تنظیم: مصطفی سلطانی

دانلود آهنگ جدید مرتضی باسره به نام بارونی شو

متن ترانه مرتضی باسره بارونی شو

 

اون آسمون
صدای بارون رو شیشهٔ اتاقم
من و تنهایی و خلوت خونه
حتی آسمون گریش گرفته
چون که اونم حالم رو می دونه
میدونه که من چه بی قرارم
حوصلهٔ هیچکی جز خودم ندارم
درد دل می کنه از اون بالا
با منیکه حالِ خودش رو دارم
اون آسمون خودِ منم که رو تنش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره
اون آسمون خودِ منم که رو تنِش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره

 

اون آسمون
صدای بارون رو شیشهٔ اتاقم
من و تنهایی و خلوت خونه
حتی آسمون گریش گرفته
چون که اونم حالم رو می دونه
میدونه که من چه بی قرارم
حوصلهٔ هیچکی جز خودم ندارم
درد دل می کنه از اون بالا
با منیکه حالِ خودش رو دارم
اون آسمون خودِ منم که رو تنش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره
اون آسمون خودِ منم که رو تنِش پُرِ ابرِ
به خورشید هم دل نمیشه بست هر وقت ابریم اون قهره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی باسره بارونی شو