دانلود رایگان آهنگ مرتضی جعفر زاده آشوب

دانلود رایگان آهنگ مرتضی جعفر زاده آشوب

بنام

ترانه و آهنگ و تنظیم : نوید بهبودی

دانلود آهنگ جدید مرتضی جعفر زاده به نام آشوب

متن ترانه مرتضی جعفر زاده آشوب

 

تو نیستی بی تو من بی خوابم ، آشوبم
کم کم از یادت رفت همه قولو قرارامون ،

یادت رفت تنهایی رو سر من آواره

بارون داره می باره  دلم تنگه براااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتت
چه زخمی گذاشتی تو قلبمو رفتی

میگذرونم روزمو بی تو به سختی
تبعید دلم به تنهایی بی تو ،

همه چی رو پای تو دادمو رفتی
همه جوره با غمت سوختمو ساختم ،

آخه توی این رفتن پی چی میگردی ، کاش بشه برگردی

 

تو نیستی بی تو من بی خوابم ، آشوبم
کم کم از یادت رفت همه قولو قرارامون ،

یادت رفت تنهایی رو سر من آواره

بارون داره می باره  دلم تنگه براااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتت
چه زخمی گذاشتی تو قلبمو رفتی

میگذرونم روزمو بی تو به سختی
تبعید دلم به تنهایی بی تو ،

همه چی رو پای تو دادمو رفتی
همه جوره با غمت سوختمو ساختم ،

آخه توی این رفتن پی چی میگردی ، کاش بشه برگردی

 

تو نیستی بی تو من بی خوابم ، آشوبم
کم کم از یادت رفت همه قولو قرارامون ،

یادت رفت تنهایی رو سر من آواره

بارون داره می باره  دلم تنگه براااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتت
چه زخمی گذاشتی تو قلبمو رفتی

میگذرونم روزمو بی تو به سختی
تبعید دلم به تنهایی بی تو ،

همه چی رو پای تو دادمو رفتی
همه جوره با غمت سوختمو ساختم ،

آخه توی این رفتن پی چی میگردی ، کاش بشه برگردی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی جعفر زاده آشوب

بنام

ترانه و آهنگ و تنظیم : نوید بهبودی

دانلود آهنگ جدید مرتضی جعفر زاده به نام آشوب

متن ترانه مرتضی جعفر زاده آشوب

 

تو نیستی بی تو من بی خوابم ، آشوبم
کم کم از یادت رفت همه قولو قرارامون ،

یادت رفت تنهایی رو سر من آواره

بارون داره می باره  دلم تنگه براااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتت
چه زخمی گذاشتی تو قلبمو رفتی

میگذرونم روزمو بی تو به سختی
تبعید دلم به تنهایی بی تو ،

همه چی رو پای تو دادمو رفتی
همه جوره با غمت سوختمو ساختم ،

آخه توی این رفتن پی چی میگردی ، کاش بشه برگردی

 

تو نیستی بی تو من بی خوابم ، آشوبم
کم کم از یادت رفت همه قولو قرارامون ،

یادت رفت تنهایی رو سر من آواره

بارون داره می باره  دلم تنگه براااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتت
چه زخمی گذاشتی تو قلبمو رفتی

میگذرونم روزمو بی تو به سختی
تبعید دلم به تنهایی بی تو ،

همه چی رو پای تو دادمو رفتی
همه جوره با غمت سوختمو ساختم ،

آخه توی این رفتن پی چی میگردی ، کاش بشه برگردی

 

تو نیستی بی تو من بی خوابم ، آشوبم
کم کم از یادت رفت همه قولو قرارامون ،

یادت رفت تنهایی رو سر من آواره

بارون داره می باره  دلم تنگه براااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتت
چه زخمی گذاشتی تو قلبمو رفتی

میگذرونم روزمو بی تو به سختی
تبعید دلم به تنهایی بی تو ،

همه چی رو پای تو دادمو رفتی
همه جوره با غمت سوختمو ساختم ،

آخه توی این رفتن پی چی میگردی ، کاش بشه برگردی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی جعفر زاده آشوب