دانلود رایگان آهنگ مرتضی یزدی دل من

دانلود رایگان آهنگ مرتضی یزدی دل من

بنام


ترانه و آهنگ : مرتضی یزدی – آهنگ و تنظیم : امین آریا

دانلود آهنگ جدید مرتضی یزدی به نام دل من

متن ترانه مرتضی یزدی دل من

وقتی چشمات به دره از بغض خوابت نبره اگه بارون بباره دل تو اروم نداره
وقتی بغضت بشکنه ببینه و پلک نزنه ته دلش میخواد بره دل تو رو باز بشکنه
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

عشق من به تو مثل عشق خدا به بندشه دوست داتنت برای من خیلی پاک و مقدسه
باور نمیکنم که تو پا روی قلبم گذاشتی برو ولی اینو نگو با من اینده نداشتی
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

وقتی چشمات به دره از بغض خوابت نبره اگه بارون بباره دل تو اروم نداره
وقتی بغضت بشکنه ببینه و پلک نزنه ته دلش میخواد بره دل تو رو باز بشکنه
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

عشق من به تو مثل عشق خدا به بندشه دوست داتنت برای من خیلی پاک و مقدسه
باور نمیکنم که تو پا روی قلبم گذاشتی برو ولی اینو نگو با من اینده نداشتی
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی یزدی دل من

بنام


ترانه و آهنگ : مرتضی یزدی – آهنگ و تنظیم : امین آریا

دانلود آهنگ جدید مرتضی یزدی به نام دل من

متن ترانه مرتضی یزدی دل من

وقتی چشمات به دره از بغض خوابت نبره اگه بارون بباره دل تو اروم نداره
وقتی بغضت بشکنه ببینه و پلک نزنه ته دلش میخواد بره دل تو رو باز بشکنه
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

عشق من به تو مثل عشق خدا به بندشه دوست داتنت برای من خیلی پاک و مقدسه
باور نمیکنم که تو پا روی قلبم گذاشتی برو ولی اینو نگو با من اینده نداشتی
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

وقتی چشمات به دره از بغض خوابت نبره اگه بارون بباره دل تو اروم نداره
وقتی بغضت بشکنه ببینه و پلک نزنه ته دلش میخواد بره دل تو رو باز بشکنه
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

عشق من به تو مثل عشق خدا به بندشه دوست داتنت برای من خیلی پاک و مقدسه
باور نمیکنم که تو پا روی قلبم گذاشتی برو ولی اینو نگو با من اینده نداشتی
دل من اروم بگیر عشق فقط یه بازیه دل من اروم بگیر بی من شاید راضیه
دل من اروم بگیر اون دیگه بر نمیگرده دل من اروم بگیر برو به سمت اینده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی یزدی دل من