دانلود رایگان آهنگ مسعود صدف تبار خط اخم

دانلود رایگان آهنگ مسعود صدف تبار خط اخم

بنام


موزیک و تنظیم : حمید کرمانی – میکس و مسترینگ : سعید اروج

دانلود آهنگ جدید مسعود صدف تبار بنام خط اخم

چشمام به تومیگه این و هربار نمیخوام ازتو یک لحظه جداشم

ارزومه که تااخردنیا توی شادی وغم پیش توباشم

نگیر ازم چشاتو باتو ازهمه میگذرم اسون

داغون میکنی قلبمووقتی نیستی پیشم زیربارون

وقتی هستی میشینم زل میزنم توی چشات نفسم درنمیاد

میگم اینوهردفعه وقتی که میخنده چشات چه قشنگه وقتی میگی رامیام من پابه پات

تااخردنیاکنارت حتی توی تنهاییات

دوس دارم عطرتنت دوباره توخونه بیاد

دل من تنگه هنوزم واسه دیوونگیات

من به خندیدن تو به چشمات عادت گردم

ازهمه بریدم و عشقتو باورکردم

دانلود آهنگ جدید مسعود صدف تبار بنام خط اخم

چشمام به تومیگه این و هربار نمیخوام ازتو یک لحظه جداشم

ارزومه که تااخردنیا توی شادی وغم پیش توباشم

نگیر ازم چشاتو باتو ازهمه میگذرم اسون

داغون میکنی قلبمووقتی نیستی پیشم زیربارون

وقتی هستی میشینم زل میزنم توی چشات نفسم درنمیاد

میگم اینوهردفعه وقتی که میخنده چشات چه قشنگه وقتی میگی رامیام من پابه پات

تااخردنیاکنارت حتی توی تنهاییات

دوس دارم عطرتنت دوباره توخونه بیاد

دل من تنگه هنوزم واسه دیوونگیات

من به خندیدن تو به چشمات عادت گردم

ازهمه بریدم و عشقتو باورکردم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مسعود صدف تبار خط اخم

بنام


موزیک و تنظیم : حمید کرمانی – میکس و مسترینگ : سعید اروج

دانلود آهنگ جدید مسعود صدف تبار بنام خط اخم

چشمام به تومیگه این و هربار نمیخوام ازتو یک لحظه جداشم

ارزومه که تااخردنیا توی شادی وغم پیش توباشم

نگیر ازم چشاتو باتو ازهمه میگذرم اسون

داغون میکنی قلبمووقتی نیستی پیشم زیربارون

وقتی هستی میشینم زل میزنم توی چشات نفسم درنمیاد

میگم اینوهردفعه وقتی که میخنده چشات چه قشنگه وقتی میگی رامیام من پابه پات

تااخردنیاکنارت حتی توی تنهاییات

دوس دارم عطرتنت دوباره توخونه بیاد

دل من تنگه هنوزم واسه دیوونگیات

من به خندیدن تو به چشمات عادت گردم

ازهمه بریدم و عشقتو باورکردم

دانلود آهنگ جدید مسعود صدف تبار بنام خط اخم

چشمام به تومیگه این و هربار نمیخوام ازتو یک لحظه جداشم

ارزومه که تااخردنیا توی شادی وغم پیش توباشم

نگیر ازم چشاتو باتو ازهمه میگذرم اسون

داغون میکنی قلبمووقتی نیستی پیشم زیربارون

وقتی هستی میشینم زل میزنم توی چشات نفسم درنمیاد

میگم اینوهردفعه وقتی که میخنده چشات چه قشنگه وقتی میگی رامیام من پابه پات

تااخردنیاکنارت حتی توی تنهاییات

دوس دارم عطرتنت دوباره توخونه بیاد

دل من تنگه هنوزم واسه دیوونگیات

من به خندیدن تو به چشمات عادت گردم

ازهمه بریدم و عشقتو باورکردم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مسعود صدف تبار خط اخم

عکس های داغ جدید