دانلود رایگان آهنگ مصطفی خانی آسمونی

دانلود رایگان آهنگ مصطفی خانی آسمونی

بنام

دانلود آهنگ جدید مصطفی خانی به نام آسمونی

متن ترانه مصطفی خانی آسمونی

 

آسمونی……….هنوزم یه گوشه نشسته

یه قاب عکس قدیمیه تو…همیشه توذهنم

میمونه همون خنده صمیمیه تو….

چشای مادرم هنوزم به راهی که رفتی خیره مونده..

از اون روز که رفتی توچشمای خونه یه ابر تیره مونده…

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و روز

بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی….

کجایی که هرشب بجای توعکست میشینه روبرومو…

هنوزم بااسمت یه بغض عجیبی میشینه تو گلومو…

توازجنس دریا تو پاک و زلالی شبیه اسمونی…

نماد یه لاله رو پرچم شبیه دلای ما میمونی….

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و

روز بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی…

 

آسمونی……….هنوزم یه گوشه نشسته

یه قاب عکس قدیمیه تو…همیشه توذهنم

میمونه همون خنده صمیمیه تو….

چشای مادرم هنوزم به راهی که رفتی خیره مونده..

از اون روز که رفتی توچشمای خونه یه ابر تیره مونده…

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و روز

بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی….

کجایی که هرشب بجای توعکست میشینه روبرومو…

هنوزم بااسمت یه بغض عجیبی میشینه تو گلومو…

توازجنس دریا تو پاک و زلالی شبیه اسمونی…

نماد یه لاله رو پرچم شبیه دلای ما میمونی….

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و

روز بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی…

آسمونی……….هنوزم یه گوشه نشسته

یه قاب عکس قدیمیه تو…همیشه توذهنم

میمونه همون خنده صمیمیه تو….

چشای مادرم هنوزم به راهی که رفتی خیره مونده..

از اون روز که رفتی توچشمای خونه یه ابر تیره مونده…

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و روز

بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی….

کجایی که هرشب بجای توعکست میشینه روبرومو…

هنوزم بااسمت یه بغض عجیبی میشینه تو گلومو…

توازجنس دریا تو پاک و زلالی شبیه اسمونی…

نماد یه لاله رو پرچم شبیه دلای ما میمونی….

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و

روز بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی…

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی خانی آسمونی

بنام

دانلود آهنگ جدید مصطفی خانی به نام آسمونی

متن ترانه مصطفی خانی آسمونی

 

آسمونی……….هنوزم یه گوشه نشسته

یه قاب عکس قدیمیه تو…همیشه توذهنم

میمونه همون خنده صمیمیه تو….

چشای مادرم هنوزم به راهی که رفتی خیره مونده..

از اون روز که رفتی توچشمای خونه یه ابر تیره مونده…

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و روز

بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی….

کجایی که هرشب بجای توعکست میشینه روبرومو…

هنوزم بااسمت یه بغض عجیبی میشینه تو گلومو…

توازجنس دریا تو پاک و زلالی شبیه اسمونی…

نماد یه لاله رو پرچم شبیه دلای ما میمونی….

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و

روز بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی…

 

آسمونی……….هنوزم یه گوشه نشسته

یه قاب عکس قدیمیه تو…همیشه توذهنم

میمونه همون خنده صمیمیه تو….

چشای مادرم هنوزم به راهی که رفتی خیره مونده..

از اون روز که رفتی توچشمای خونه یه ابر تیره مونده…

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و روز

بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی….

کجایی که هرشب بجای توعکست میشینه روبرومو…

هنوزم بااسمت یه بغض عجیبی میشینه تو گلومو…

توازجنس دریا تو پاک و زلالی شبیه اسمونی…

نماد یه لاله رو پرچم شبیه دلای ما میمونی….

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و

روز بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی…

آسمونی……….هنوزم یه گوشه نشسته

یه قاب عکس قدیمیه تو…همیشه توذهنم

میمونه همون خنده صمیمیه تو….

چشای مادرم هنوزم به راهی که رفتی خیره مونده..

از اون روز که رفتی توچشمای خونه یه ابر تیره مونده…

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و روز

بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی….

کجایی که هرشب بجای توعکست میشینه روبرومو…

هنوزم بااسمت یه بغض عجیبی میشینه تو گلومو…

توازجنس دریا تو پاک و زلالی شبیه اسمونی…

نماد یه لاله رو پرچم شبیه دلای ما میمونی….

خوب بدون یه نشونی واسم بسه یه پلاک

مرهمه واسه مادری که دلواپسه کجایی….

کاش بیای مادرم چشم براهته شب و

روز بی طاقته دیدنش واست عادته کجایی…

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی خانی آسمونی