دانلود رایگان آهنگ مصطفی سلطان قاتل فراری

دانلود رایگان آهنگ مصطفی سلطان قاتل فراری

بنام


ترانه : محسن کاشانی – آهنگ ، تنظیم ، میکس و مسترینگ : ایمان حجت

دانلود آهنگ جدید مصطفی سلطان به نام قاتل فراری

متن ترانه مصطفی سلطان قاتل فراری

مثل قاتل فراری کارد ما تشنه به خونه سقفم از جنس تگرگ و اجراش از استخونه
من گلوی رفقامو با یه اره پاره کردم واسه هر کدوم از اون ها چند تا قبر اجاره کردم
من تو گنجه اتاقم دو سه تا جمجمه دارم تو حفره چشاشون گاهی وقت ها گل میزارم
صحنه های ترسناک و غیر قابل تحمل چند تا انگشت بریده توی شیشه های الکل
چرا زل زدی به چشمام مگه باورم نداری تو تصورت چی بوده از یه قاتل فراری
چه نگاه طعنه واری چه سکوت دلخراشی نکنه میخوایی از اینجا با سر بریده پاشی
میدونم تموم حرفام مثل چشمات بی فروغه میدونم که خوب میدونی همشون یه مشت دروغه
تو چطور میخوایی بفهمی که دیگه تمومه کارت با چه طرفندی از امشب دلتو به دست بیارم
اخه جای کارد هر شب من فقط اشکه تو مشتم اخه من اینجا کسی رو حتی یک بارم نکشتم

مثل قاتل فراری کارد ما تشنه به خونه سقفم از جنس تگرگ و اجراش از استخونه
من گلوی رفقامو با یه اره پاره کردم واسه هر کدوم از اون ها چند تا قبر اجاره کردم
من تو گنجه اتاقم دو سه تا جمجمه دارم تو حفره چشاشون گاهی وقت ها گل میزارم
صحنه های ترسناک و غیر قابل تحمل چند تا انگشت بریده توی شیشه های الکل
چرا زل زدی به چشمام مگه باورم نداری تو تصورت چی بوده از یه قاتل فراری
چه نگاه طعنه واری چه سکوت دلخراشی نکنه میخوایی از اینجا با سر بریده پاشی
میدونم تموم حرفام مثل چشمات بی فروغه میدونم که خوب میدونی همشون یه مشت دروغه
تو چطور میخوایی بفهمی که دیگه تمومه کارت با چه طرفندی از امشب دلتو به دست بیارم
اخه جای کارد هر شب من فقط اشکه تو مشتم اخه من اینجا کسی رو حتی یک بارم نکشتم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی سلطان قاتل فراری

بنام


ترانه : محسن کاشانی – آهنگ ، تنظیم ، میکس و مسترینگ : ایمان حجت

دانلود آهنگ جدید مصطفی سلطان به نام قاتل فراری

متن ترانه مصطفی سلطان قاتل فراری

مثل قاتل فراری کارد ما تشنه به خونه سقفم از جنس تگرگ و اجراش از استخونه
من گلوی رفقامو با یه اره پاره کردم واسه هر کدوم از اون ها چند تا قبر اجاره کردم
من تو گنجه اتاقم دو سه تا جمجمه دارم تو حفره چشاشون گاهی وقت ها گل میزارم
صحنه های ترسناک و غیر قابل تحمل چند تا انگشت بریده توی شیشه های الکل
چرا زل زدی به چشمام مگه باورم نداری تو تصورت چی بوده از یه قاتل فراری
چه نگاه طعنه واری چه سکوت دلخراشی نکنه میخوایی از اینجا با سر بریده پاشی
میدونم تموم حرفام مثل چشمات بی فروغه میدونم که خوب میدونی همشون یه مشت دروغه
تو چطور میخوایی بفهمی که دیگه تمومه کارت با چه طرفندی از امشب دلتو به دست بیارم
اخه جای کارد هر شب من فقط اشکه تو مشتم اخه من اینجا کسی رو حتی یک بارم نکشتم

مثل قاتل فراری کارد ما تشنه به خونه سقفم از جنس تگرگ و اجراش از استخونه
من گلوی رفقامو با یه اره پاره کردم واسه هر کدوم از اون ها چند تا قبر اجاره کردم
من تو گنجه اتاقم دو سه تا جمجمه دارم تو حفره چشاشون گاهی وقت ها گل میزارم
صحنه های ترسناک و غیر قابل تحمل چند تا انگشت بریده توی شیشه های الکل
چرا زل زدی به چشمام مگه باورم نداری تو تصورت چی بوده از یه قاتل فراری
چه نگاه طعنه واری چه سکوت دلخراشی نکنه میخوایی از اینجا با سر بریده پاشی
میدونم تموم حرفام مثل چشمات بی فروغه میدونم که خوب میدونی همشون یه مشت دروغه
تو چطور میخوایی بفهمی که دیگه تمومه کارت با چه طرفندی از امشب دلتو به دست بیارم
اخه جای کارد هر شب من فقط اشکه تو مشتم اخه من اینجا کسی رو حتی یک بارم نکشتم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی سلطان قاتل فراری