دانلود رایگان آهنگ مصطفی فتاحی و علی براتی نازنین من

دانلود رایگان آهنگ مصطفی فتاحی و علی براتی نازنین من

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید مصطفی فتاحی و علی براتی به نام نازنین من

متن ترانه مصطفی فتاحی و علی براتی نازنین من

 

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی فتاحی و علی براتی نازنین من

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید مصطفی فتاحی و علی براتی به نام نازنین من

متن ترانه مصطفی فتاحی و علی براتی نازنین من

 

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

نازنین من بیا زودی پیدا شو مثل یه غنچه بهاره بیا باز شو

بشکنه دل من بی دل تو تا ببینه دوباره غم تو

بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

این دل نا قابل ارزونیه تو دیگه مردم من از دوری تو بمیره که نخواست ببینه خوشحالیتو

ببینی این حاله زارم از خدا هم گله دارم از دوری تو عشق من دارم کم میارم

از دوری تو دارم کم میارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مصطفی فتاحی و علی براتی نازنین من