دانلود رایگان آهنگ مقداد ایاز نبض خوشبختی

دانلود رایگان آهنگ مقداد ایاز نبض خوشبختی

بنام


ترانه سرا:مهدی اسماعیلی – ملودی:حمید اکبری
تنظیم،میکس،مستر:امید نیکان – گیتار:کیان دارات
ضبط:studio avatar

دانلود آهنگ جدید مقداد ایاز به نام نبض خوشبختی

متن ترانه مقداد ایاز نبض خوشبختی

 

هنوزم میشه با دنیا یه جور دیگه ای تا کرد.
هنوزم میشه بودن رو یه جور دیگه معنا کرد.
هنوزم میشه از دنیا یه جای امن و راحت ساخت.
نباید بازی عشق و به اینهمه حسادت باخت
…………………………………………..
هنوزم میزنه بارون هنوز اینجا هوا خوبه.
.هنوز تو قلب هر آدم یه نبضی داره می کوبه.
هنوز تو لابلای درد میشه تاثیری از عشق دید.
رو قلبای پر از کینه میشه بارون شد و بارید.
…………………………..‌…………………..
هنوز دلبستگیهارو دوباره میشه باور کرد.
هنوزم میشه با احساس کویر سینه رو تر کرد.
نباید جای قلبامون یه جسم از جنس آهن داشت.
باید این فاصله هارو از عمق رابطه برداشت.

هنوزم میشه با دنیا یه جور دیگه ای تا کرد.
هنوزم میشه بودن رو یه جور دیگه معنا کرد.
هنوزم میشه از دنیا یه جای امن و راحت ساخت.
نباید بازی عشق و به اینهمه حسادت باخت
…………………………………………..
هنوزم میزنه بارون هنوز اینجا هوا خوبه.
.هنوز تو قلب هر آدم یه نبضی داره می کوبه.
هنوز تو لابلای درد میشه تاثیری از عشق دید.
رو قلبای پر از کینه میشه بارون شد و بارید.
…………………………..‌…………………..
هنوز دلبستگیهارو دوباره میشه باور کرد.
هنوزم میشه با احساس کویر سینه رو تر کرد.
نباید جای قلبامون یه جسم از جنس آهن داشت.
باید این فاصله هارو از عمق رابطه برداشت.

هنوزم میشه با دنیا یه جور دیگه ای تا کرد.
هنوزم میشه بودن رو یه جور دیگه معنا کرد.
هنوزم میشه از دنیا یه جای امن و راحت ساخت.
نباید بازی عشق و به اینهمه حسادت باخت
…………………………………………..
هنوزم میزنه بارون هنوز اینجا هوا خوبه.
.هنوز تو قلب هر آدم یه نبضی داره می کوبه.
هنوز تو لابلای درد میشه تاثیری از عشق دید.
رو قلبای پر از کینه میشه بارون شد و بارید.
…………………………..‌…………………..
هنوز دلبستگیهارو دوباره میشه باور کرد.
هنوزم میشه با احساس کویر سینه رو تر کرد.
نباید جای قلبامون یه جسم از جنس آهن داشت.
باید این فاصله هارو از عمق رابطه برداشت.

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مقداد ایاز نبض خوشبختی

بنام


ترانه سرا:مهدی اسماعیلی – ملودی:حمید اکبری
تنظیم،میکس،مستر:امید نیکان – گیتار:کیان دارات
ضبط:studio avatar

دانلود آهنگ جدید مقداد ایاز به نام نبض خوشبختی

متن ترانه مقداد ایاز نبض خوشبختی

 

هنوزم میشه با دنیا یه جور دیگه ای تا کرد.
هنوزم میشه بودن رو یه جور دیگه معنا کرد.
هنوزم میشه از دنیا یه جای امن و راحت ساخت.
نباید بازی عشق و به اینهمه حسادت باخت
…………………………………………..
هنوزم میزنه بارون هنوز اینجا هوا خوبه.
.هنوز تو قلب هر آدم یه نبضی داره می کوبه.
هنوز تو لابلای درد میشه تاثیری از عشق دید.
رو قلبای پر از کینه میشه بارون شد و بارید.
…………………………..‌…………………..
هنوز دلبستگیهارو دوباره میشه باور کرد.
هنوزم میشه با احساس کویر سینه رو تر کرد.
نباید جای قلبامون یه جسم از جنس آهن داشت.
باید این فاصله هارو از عمق رابطه برداشت.

هنوزم میشه با دنیا یه جور دیگه ای تا کرد.
هنوزم میشه بودن رو یه جور دیگه معنا کرد.
هنوزم میشه از دنیا یه جای امن و راحت ساخت.
نباید بازی عشق و به اینهمه حسادت باخت
…………………………………………..
هنوزم میزنه بارون هنوز اینجا هوا خوبه.
.هنوز تو قلب هر آدم یه نبضی داره می کوبه.
هنوز تو لابلای درد میشه تاثیری از عشق دید.
رو قلبای پر از کینه میشه بارون شد و بارید.
…………………………..‌…………………..
هنوز دلبستگیهارو دوباره میشه باور کرد.
هنوزم میشه با احساس کویر سینه رو تر کرد.
نباید جای قلبامون یه جسم از جنس آهن داشت.
باید این فاصله هارو از عمق رابطه برداشت.

هنوزم میشه با دنیا یه جور دیگه ای تا کرد.
هنوزم میشه بودن رو یه جور دیگه معنا کرد.
هنوزم میشه از دنیا یه جای امن و راحت ساخت.
نباید بازی عشق و به اینهمه حسادت باخت
…………………………………………..
هنوزم میزنه بارون هنوز اینجا هوا خوبه.
.هنوز تو قلب هر آدم یه نبضی داره می کوبه.
هنوز تو لابلای درد میشه تاثیری از عشق دید.
رو قلبای پر از کینه میشه بارون شد و بارید.
…………………………..‌…………………..
هنوز دلبستگیهارو دوباره میشه باور کرد.
هنوزم میشه با احساس کویر سینه رو تر کرد.
نباید جای قلبامون یه جسم از جنس آهن داشت.
باید این فاصله هارو از عمق رابطه برداشت.

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مقداد ایاز نبض خوشبختی