دانلود رایگان آهنگ منصور فروزش نقاش

دانلود رایگان آهنگ منصور فروزش نقاش

بنام

تنظیم و میکس مستر : فتاح فتحی – شعر و ملودی : منصور فرهادیان
گیتار : بهمن میرزاده

دانلود آهنگ جدید منصور فروزش به نام نقاش

متن ترانه منصور فروزش نقاش

 

یه کم بیشترتو خیالم بمون
بزار با نگاه تو درگیر شم
دوباره منو از خودت پس نزن
نزار بیشتر از این تحقیر شم

میخوام نقش کنم رو دلم چهرتو
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
فقط چند لحظه بهم قرض بده
دوتا شونه هاتو واسه گریه هام
بزار بودنت رو کم حس کنم
من از با تو بودن همینو میخوام

بیا واسهً یک بارم شده
منو از توی زندگیت کم نکن
بشین پای حرفم بگم دردمو
فقط گوش کن اما درکم نکن
میخوام نقش کنم رو دلم چهره
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
یه کم بیشتر تو خیالم بمون
یه کاری کن از بغض خالی بشم
ای کاش بودی ببینی که من
از این بی تو بودن چی میکشم چی میکشم

یه کم بیشترتو خیالم بمون
بزار با نگاه تو درگیر شم
دوباره منو از خودت پس نزن
نزار بیشتر از این تحقیر شم

میخوام نقش کنم رو دلم چهرتو
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
فقط چند لحظه بهم قرض بده
دوتا شونه هاتو واسه گریه هام
بزار بودنت رو کم حس کنم
من از با تو بودن همینو میخوام

بیا واسهً یک بارم شده
منو از توی زندگیت کم نکن
بشین پای حرفم بگم دردمو
فقط گوش کن اما درکم نکن
میخوام نقش کنم رو دلم چهره
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
یه کم بیشتر تو خیالم بمون
یه کاری کن از بغض خالی بشم
ای کاش بودی ببینی که من
از این بی تو بودن چی میکشم چی میکشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ منصور فروزش نقاش

بنام

تنظیم و میکس مستر : فتاح فتحی – شعر و ملودی : منصور فرهادیان
گیتار : بهمن میرزاده

دانلود آهنگ جدید منصور فروزش به نام نقاش

متن ترانه منصور فروزش نقاش

 

یه کم بیشترتو خیالم بمون
بزار با نگاه تو درگیر شم
دوباره منو از خودت پس نزن
نزار بیشتر از این تحقیر شم

میخوام نقش کنم رو دلم چهرتو
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
فقط چند لحظه بهم قرض بده
دوتا شونه هاتو واسه گریه هام
بزار بودنت رو کم حس کنم
من از با تو بودن همینو میخوام

بیا واسهً یک بارم شده
منو از توی زندگیت کم نکن
بشین پای حرفم بگم دردمو
فقط گوش کن اما درکم نکن
میخوام نقش کنم رو دلم چهره
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
یه کم بیشتر تو خیالم بمون
یه کاری کن از بغض خالی بشم
ای کاش بودی ببینی که من
از این بی تو بودن چی میکشم چی میکشم

یه کم بیشترتو خیالم بمون
بزار با نگاه تو درگیر شم
دوباره منو از خودت پس نزن
نزار بیشتر از این تحقیر شم

میخوام نقش کنم رو دلم چهرتو
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
فقط چند لحظه بهم قرض بده
دوتا شونه هاتو واسه گریه هام
بزار بودنت رو کم حس کنم
من از با تو بودن همینو میخوام

بیا واسهً یک بارم شده
منو از توی زندگیت کم نکن
بشین پای حرفم بگم دردمو
فقط گوش کن اما درکم نکن
میخوام نقش کنم رو دلم چهره
شاید دلتنگیم کمتر بشه
نقاش نیستم ولی قلب من
واسه با تو بودن پر میکشه پر میکشه
یه کم بیشتر تو خیالم بمون
یه کاری کن از بغض خالی بشم
ای کاش بودی ببینی که من
از این بی تو بودن چی میکشم چی میکشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ منصور فروزش نقاش