دانلود رایگان آهنگ مهدی داوودی آتش نشان

دانلود رایگان آهنگ مهدی داوودی آتش نشان

بنام

دانلود آهنگ جدید مهدی داوودی به نام آتش نشان

متن ترانه مهدی داوودی آتش نشان

یه مرگ بی صدا و چراغ های خاموش میون دود و اتیش یه نیمه جون یه بی هوش
اون لحظه های تاریک   و اضطراب سلابت نگاهت رو اتیشه مثل اب
ساده و بی ادعا یه لحظه خوندی دعا تا تن زدی به شعله تبسمی زد خدا
خطر واست عادته هر چی که باشه تهدید تقدس دفاعی
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت
فرشته ی نجاتی تعبیر مهربونی همون هستی که باید انگاز از اسمونی
این قصه جاودانست اسطوره از کم و بیش حوس هوای پسه ایثاره راه در پیش
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت

مهدی داوودی آتش نشان

یه مرگ بی صدا و چراغ های خاموش میون دود و اتیش یه نیمه جون یه بی هوش
اون لحظه های تاریک   و اضطراب سلابت نگاهت رو اتیشه مثل اب
ساده و بی ادعا یه لحظه خوندی دعا تا تن زدی به شعله تبسمی زد خدا
خطر واست عادته هر چی که باشه تهدید تقدس دفاعی
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت
فرشته ی نجاتی تعبیر مهربونی همون هستی که باید انگاز از اسمونی
این قصه جاودانست اسطوره از کم و بیش حوس هوای پسه ایثاره راه در پیش
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی داوودی آتش نشان

بنام

دانلود آهنگ جدید مهدی داوودی به نام آتش نشان

متن ترانه مهدی داوودی آتش نشان

یه مرگ بی صدا و چراغ های خاموش میون دود و اتیش یه نیمه جون یه بی هوش
اون لحظه های تاریک   و اضطراب سلابت نگاهت رو اتیشه مثل اب
ساده و بی ادعا یه لحظه خوندی دعا تا تن زدی به شعله تبسمی زد خدا
خطر واست عادته هر چی که باشه تهدید تقدس دفاعی
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت
فرشته ی نجاتی تعبیر مهربونی همون هستی که باید انگاز از اسمونی
این قصه جاودانست اسطوره از کم و بیش حوس هوای پسه ایثاره راه در پیش
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت

مهدی داوودی آتش نشان

یه مرگ بی صدا و چراغ های خاموش میون دود و اتیش یه نیمه جون یه بی هوش
اون لحظه های تاریک   و اضطراب سلابت نگاهت رو اتیشه مثل اب
ساده و بی ادعا یه لحظه خوندی دعا تا تن زدی به شعله تبسمی زد خدا
خطر واست عادته هر چی که باشه تهدید تقدس دفاعی
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت
فرشته ی نجاتی تعبیر مهربونی همون هستی که باید انگاز از اسمونی
این قصه جاودانست اسطوره از کم و بیش حوس هوای پسه ایثاره راه در پیش
اتشنشان اتیش شده نشونت نشان اتش نشان هک شده توی جونت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی داوودی آتش نشان