دانلود رایگان آهنگ مهدی دی تو نفازولین

دانلود رایگان آهنگ مهدی دی تو نفازولین

بنام

Download New Music

دانلود آهنگ جدید مهدی دی تو به نام نفازولین

متن ترانه مهدی دی تو نفازولین

ها چیه به چی نگاه میکنی

روشنش دیگه معتلش نکن

ها چیه بهت برخورد نکنه

خشاب های قرصی که زدم به تو

کام سیگار توهمی خندهام هم تقلبی

نگاه این سری داد نمیزنم

شوخی هاتو کمترش کن

خراب شدی

بس تو هم ریلسی اره نه

سه شبه به عشق جمع بیداری

عشق اونه مغزت پوکه نرو مسیرو اشتباه رفتم

نداشتم حتی سیگار با چای

باز توهم عشقت پا بده

ها چیه به چی نگاه میکنی

روشنش دیگه معتلش نکن

ها چیه بهت برخورد نکنه

خشاب های قرصی که زدم به تو

کام سیگار توهمی خندهام هم تقلبی

نگاه این سری داد نمیزنم

شوخی هاتو کمترش کن

خراب شدی

 

شوخی هاتم کم ترش کن الان چهار روزه که تو از گردن کبودی
خراب شدی مثل اوار تو زندگیم دست بردار و برو تو هم پی زندگیت
وقتی راحت میگذره این روز های من پس تو هم ریلکسی خوبه اره نه
پر گل بود چاغیم دود تو ریه ها سه شبه به عشق جمع بیداریم
میدونم الان کیفیت کوکه عشقت اونه مغزت پوکه
نرو مسیر و اشتباه ست رفتم تند و تند انقدر دوییدم که خستم
نداشتم حتی سیگار با چایی عشق دوتایی عشق و بی خوابی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی دی تو نفازولین

بنام

Download New Music

دانلود آهنگ جدید مهدی دی تو به نام نفازولین

متن ترانه مهدی دی تو نفازولین

ها چیه به چی نگاه میکنی

روشنش دیگه معتلش نکن

ها چیه بهت برخورد نکنه

خشاب های قرصی که زدم به تو

کام سیگار توهمی خندهام هم تقلبی

نگاه این سری داد نمیزنم

شوخی هاتو کمترش کن

خراب شدی

بس تو هم ریلسی اره نه

سه شبه به عشق جمع بیداری

عشق اونه مغزت پوکه نرو مسیرو اشتباه رفتم

نداشتم حتی سیگار با چای

باز توهم عشقت پا بده

ها چیه به چی نگاه میکنی

روشنش دیگه معتلش نکن

ها چیه بهت برخورد نکنه

خشاب های قرصی که زدم به تو

کام سیگار توهمی خندهام هم تقلبی

نگاه این سری داد نمیزنم

شوخی هاتو کمترش کن

خراب شدی

 

شوخی هاتم کم ترش کن الان چهار روزه که تو از گردن کبودی
خراب شدی مثل اوار تو زندگیم دست بردار و برو تو هم پی زندگیت
وقتی راحت میگذره این روز های من پس تو هم ریلکسی خوبه اره نه
پر گل بود چاغیم دود تو ریه ها سه شبه به عشق جمع بیداریم
میدونم الان کیفیت کوکه عشقت اونه مغزت پوکه
نرو مسیر و اشتباه ست رفتم تند و تند انقدر دوییدم که خستم
نداشتم حتی سیگار با چایی عشق دوتایی عشق و بی خوابی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی دی تو نفازولین