دانلود رایگان آهنگ مهدی شادمانی تصویر خیالی

دانلود رایگان آهنگ مهدی شادمانی تصویر خیالی

بنام


تنظیم : سولو تیم

دانلود آهنگ جدید مهدی شادمانی به نام تصویر خیالی

متن ترانه مهدی شادمانی تصویر خیالی

از تو یه قاب عکس مونده از من یه تصویر خیالی
من عاشق برگشتن تو هر لحظه در گیر خیالی
من راهمو پیدا نکردم تو حسمو ازم گرفتی
وقتی که محتاج تو بودم بی اتنا از خونه رقتی
فرقی نرکده انگار برام دنیا غریبه هر اتفاقی که میفته
برای من عجیبهه گاهی دلم آشوب میشه
از تو یه قاب عکس مونده از من یه تصویر خیالی
من عاشق برگشتن تو هر لحظه در گیر خیالی
من راهمو پیدا نکردم تو حسمو ازم گرفتی
وقتی که محتاج تو بودم بی اتنا از خونه رقتی
فرقی نرکده انگار برام دنیا غریبه هر اتفاقی که میفته
برای من عجیبهه گاهی دلم آشوب میشه
از تو یه قاب عکس مونده از من یه تصویر خیالی
من عاشق برگشتن تو هر لحظه در گیر خیالی
من راهمو پیدا نکردم تو حسمو ازم گرفتی
وقتی که محتاج تو بودم بی اتنا از خونه رقتی
فرقی نرکده انگار برام دنیا غریبه هر اتفاقی که میفته
برای من عجیبهه گاهی دلم آشوب میشه

 

دانلود آهنگ جدید مهدی شادمانی بنام تصویر خیالی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی شادمانی تصویر خیالی

بنام


تنظیم : سولو تیم

دانلود آهنگ جدید مهدی شادمانی به نام تصویر خیالی

متن ترانه مهدی شادمانی تصویر خیالی

از تو یه قاب عکس مونده از من یه تصویر خیالی
من عاشق برگشتن تو هر لحظه در گیر خیالی
من راهمو پیدا نکردم تو حسمو ازم گرفتی
وقتی که محتاج تو بودم بی اتنا از خونه رقتی
فرقی نرکده انگار برام دنیا غریبه هر اتفاقی که میفته
برای من عجیبهه گاهی دلم آشوب میشه
از تو یه قاب عکس مونده از من یه تصویر خیالی
من عاشق برگشتن تو هر لحظه در گیر خیالی
من راهمو پیدا نکردم تو حسمو ازم گرفتی
وقتی که محتاج تو بودم بی اتنا از خونه رقتی
فرقی نرکده انگار برام دنیا غریبه هر اتفاقی که میفته
برای من عجیبهه گاهی دلم آشوب میشه
از تو یه قاب عکس مونده از من یه تصویر خیالی
من عاشق برگشتن تو هر لحظه در گیر خیالی
من راهمو پیدا نکردم تو حسمو ازم گرفتی
وقتی که محتاج تو بودم بی اتنا از خونه رقتی
فرقی نرکده انگار برام دنیا غریبه هر اتفاقی که میفته
برای من عجیبهه گاهی دلم آشوب میشه

 

دانلود آهنگ جدید مهدی شادمانی بنام تصویر خیالی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی شادمانی تصویر خیالی