دانلود رایگان آهنگ مهدی صدر بفهم

دانلود رایگان آهنگ مهدی صدر بفهم

بنام

دانلود آهنگ جدید مهدی صدر به نام بفهم

متن ترانه مهدی صدر بفهم

 
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی صدر بفهم

بنام

دانلود آهنگ جدید مهدی صدر به نام بفهم

متن ترانه مهدی صدر بفهم

 
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم
از تو نمیگذرم به آسونی
معنی این حرفو تو میدونی
شاید که وابسته نشی اما
همین بسه همین که می مونی
دنیامو قسمت میکنم با تو
میخوام نگاه کنم تو چشماتو
داد بزنم که عاشقت هستم
تو هم به من بسپاری دنیاتو

ساده میگم دوست دارم بفهم
محاله تنهات بزارم بفهم
تموم دنیا مال من باشه
بازم تورو کم میارم بفهم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی صدر بفهم