دانلود رایگان آهنگ مهدی صمدی عکسمون

دانلود رایگان آهنگ مهدی صمدی عکسمون

بنام

دانلود آهنگ جدید مهدی صمدی به نام عکسمون

متن ترانه مهدی صمدی عکسمون

همه کنارم اینجا هستن ولی
غریبم دیگه نمیخوای منو
داری میدی فریبم همش نگاه میکنم
بگو کجای قصه مون جدایمون رو بلد شد
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی
سنگینه نگاهام میگه که دیگه رفتی
اما خیالت اینجایت از خاطرم نرفتی
گذاشته های بی رحم میگزن از خیالم
به چی باید ببالم
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی

همه کنارم اینجا هستن ولی
غریبم دیگه نمیخوای منو
داری میدی فریبم همش نگاه میکنم
بگو کجای قصه مون جدایمون رو بلد شد
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی
سنگینه نگاهام میگه که دیگه رفتی
اما خیالت اینجایت از خاطرم نرفتی
گذاشته های بی رحم میگزن از خیالم
به چی باید ببالم
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی صمدی عکسمون

بنام

دانلود آهنگ جدید مهدی صمدی به نام عکسمون

متن ترانه مهدی صمدی عکسمون

همه کنارم اینجا هستن ولی
غریبم دیگه نمیخوای منو
داری میدی فریبم همش نگاه میکنم
بگو کجای قصه مون جدایمون رو بلد شد
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی
سنگینه نگاهام میگه که دیگه رفتی
اما خیالت اینجایت از خاطرم نرفتی
گذاشته های بی رحم میگزن از خیالم
به چی باید ببالم
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی

همه کنارم اینجا هستن ولی
غریبم دیگه نمیخوای منو
داری میدی فریبم همش نگاه میکنم
بگو کجای قصه مون جدایمون رو بلد شد
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی
سنگینه نگاهام میگه که دیگه رفتی
اما خیالت اینجایت از خاطرم نرفتی
گذاشته های بی رحم میگزن از خیالم
به چی باید ببالم
فقط تو عکسامون ما باهم خوبیم
عکسامون رو هم ببر تموم شو این خوبی
تو از همین اول سهم دلم بود ی
سهم دلم چی شد عاشق کی بودی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی صمدی عکسمون