دانلود رایگان آهنگ مهدی ظهور شبهای من

دانلود رایگان آهنگ مهدی ظهور شبهای من

بنام

تنظیم : فرزاد ماهان – ترانه : مهدی ظهور

 دانلود آهنگ جدید مهدی ظهور بنام شبهای من

 تو شبهای من تنها همدمم یه قهوست که شده دوای من
که باعث میشه خواب نره چشمام میخوام فکر بکنم به یخ زدنام توی هوای غم
توی دردسر که ساختی ازم یه مردی که همیشه تو ترس فرداست تو غرق درداست
ولی عوض میشه یه روزی میرسه برسی به حرف من باز
دستات توی دستاش چشمات زوم رو لبهاش
انقدر نزدیک شدی که حس میکنی گرمی خون تو رگ هات
منم توی حبسم بر خلاف حس و نبضم که نمیخوان از تو رد شن
ولی حذف شدیم از دلامون هر دو رسما

 تو شبهای من تنها همدمم یه قهوست که شده دوای من
که باعث میشه خواب نره چشمام میخوام فکر بکنم به یخ زدنام توی هوای غم
توی دردسر که ساختی ازم یه مردی که همیشه تو ترس فرداست تو غرق درداست
ولی عوض میشه یه روزی میرسه برسی به حرف من باز
دستات توی دستاش چشمات زوم رو لبهاش
انقدر نزدیک شدی که حس میکنی گرمی خون تو رگ هات
منم توی حبسم بر خلاف حس و نبضم که نمیخوان از تو رد شن
ولی حذف شدیم از دلامون هر دو رسما

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی ظهور شبهای من

بنام

تنظیم : فرزاد ماهان – ترانه : مهدی ظهور

 دانلود آهنگ جدید مهدی ظهور بنام شبهای من

 تو شبهای من تنها همدمم یه قهوست که شده دوای من
که باعث میشه خواب نره چشمام میخوام فکر بکنم به یخ زدنام توی هوای غم
توی دردسر که ساختی ازم یه مردی که همیشه تو ترس فرداست تو غرق درداست
ولی عوض میشه یه روزی میرسه برسی به حرف من باز
دستات توی دستاش چشمات زوم رو لبهاش
انقدر نزدیک شدی که حس میکنی گرمی خون تو رگ هات
منم توی حبسم بر خلاف حس و نبضم که نمیخوان از تو رد شن
ولی حذف شدیم از دلامون هر دو رسما

 تو شبهای من تنها همدمم یه قهوست که شده دوای من
که باعث میشه خواب نره چشمام میخوام فکر بکنم به یخ زدنام توی هوای غم
توی دردسر که ساختی ازم یه مردی که همیشه تو ترس فرداست تو غرق درداست
ولی عوض میشه یه روزی میرسه برسی به حرف من باز
دستات توی دستاش چشمات زوم رو لبهاش
انقدر نزدیک شدی که حس میکنی گرمی خون تو رگ هات
منم توی حبسم بر خلاف حس و نبضم که نمیخوان از تو رد شن
ولی حذف شدیم از دلامون هر دو رسما

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی ظهور شبهای من

فانتزی