دانلود رایگان آهنگ مهدی نوین هدف

دانلود رایگان آهنگ مهدی نوین هدف

 و بسیار زیبای  بنام

به سبک گفت آواز(رپ)
تنظیم علی مجیدی

دانلود آهنگ جدید مهدی نوین به نام هدف

 

من موندمو یه هدفون بازم خیالی نی
این همه ادم جلوم ولی بازم باکی نی

من ترسی ندارم با گنده ها جنگیدم
اینا که چیزی نیس من از قله پریدم
راه خاکیو رد کردم سختی تموم شد
راهو آسفالت کردم دشمنی شروع شد
هرکی به فکر خودش ما به فکر همه
کسی که بد میگفت جلوم زانو زده خمه

انقد تلخی دیدم دلم نم کشیده
برادر کوچیکه الان قد کشیده
همه بزرگ شدن همه رو به رومن
یهو چه اتفاقی افتاد من سردرگمم

همه فرق کردن دیگه کسی با من نیس
چون راه اونا راهی که من خواستم نیس

درسته راه سربالایی سختی داره
گاهی افتاب گاهی بارون میباره

من موندمو یه هدفون بازم خیالی نی
این همه ادم جلوم ولی بازم باکی نی

من ترسی ندارم با گنده ها جنگیدم
اینا که چیزی نیس من از قله پریدم
راه خاکیو رد کردم سختی تموم شد
راهو آسفالت کردم دشمنی شروع شد
هرکی به فکر خودش ما به فکر همه
کسی که بد میگفت جلوم زانو زده خمه

انقد تلخی دیدم دلم نم کشیده
برادر کوچیکه الان قد کشیده
همه بزرگ شدن همه رو به رومن
یهو چه اتفاقی افتاد من سردرگمم

همه فرق کردن دیگه کسی با من نیس
چون راه اونا راهی که من خواستم نیس

درسته راه سربالایی سختی داره
گاهی افتاب گاهی بارون میباره

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی نوین هدف

 و بسیار زیبای  بنام

به سبک گفت آواز(رپ)
تنظیم علی مجیدی

دانلود آهنگ جدید مهدی نوین به نام هدف

 

من موندمو یه هدفون بازم خیالی نی
این همه ادم جلوم ولی بازم باکی نی

من ترسی ندارم با گنده ها جنگیدم
اینا که چیزی نیس من از قله پریدم
راه خاکیو رد کردم سختی تموم شد
راهو آسفالت کردم دشمنی شروع شد
هرکی به فکر خودش ما به فکر همه
کسی که بد میگفت جلوم زانو زده خمه

انقد تلخی دیدم دلم نم کشیده
برادر کوچیکه الان قد کشیده
همه بزرگ شدن همه رو به رومن
یهو چه اتفاقی افتاد من سردرگمم

همه فرق کردن دیگه کسی با من نیس
چون راه اونا راهی که من خواستم نیس

درسته راه سربالایی سختی داره
گاهی افتاب گاهی بارون میباره

من موندمو یه هدفون بازم خیالی نی
این همه ادم جلوم ولی بازم باکی نی

من ترسی ندارم با گنده ها جنگیدم
اینا که چیزی نیس من از قله پریدم
راه خاکیو رد کردم سختی تموم شد
راهو آسفالت کردم دشمنی شروع شد
هرکی به فکر خودش ما به فکر همه
کسی که بد میگفت جلوم زانو زده خمه

انقد تلخی دیدم دلم نم کشیده
برادر کوچیکه الان قد کشیده
همه بزرگ شدن همه رو به رومن
یهو چه اتفاقی افتاد من سردرگمم

همه فرق کردن دیگه کسی با من نیس
چون راه اونا راهی که من خواستم نیس

درسته راه سربالایی سختی داره
گاهی افتاب گاهی بارون میباره

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی نوین هدف