دانلود رایگان آهنگ مهراد تقاص

دانلود رایگان آهنگ مهراد تقاص

بنام

ترانه : محد فریور
آهنگ : مهراد – تنظیم : محسن نوری

دانلود آهنگ جدید مهراد به نام تقاص

متن ترانه مهراد تقاص

 

 

قاصدک های شهر عشق
پژمردن از دربه دری
از مقصد آخر تو
نداره هیچ کس خبری
نشونی از خودت بده
یه ردی از خودت بزار
از بودنت کنار من
بگو چی مونده یادگار
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تواین روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو
چطور دلت میاد یه شهر
پر بشه از نبودنت
چطور دلت میاد چشام
کور بشه از ندیدنت
تو انتهای این شبا
راهی به فردا ندارم
تا وقتی جون داره تنم
دست از تو بر نمیدارم
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تو این روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو

 

قاصدک های شهر عشق
پژمردن از دربه دری
از مقصد آخر تو
نداره هیچ کس خبری
نشونی از خودت بده
یه ردی از خودت بزار
از بودنت کنار من
بگو چی مونده یادگار
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تواین روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو
چطور دلت میاد یه شهر
پر بشه از نبودنت
چطور دلت میاد چشام
کور بشه از ندیدنت
تو انتهای این شبا
راهی به فردا ندارم
تا وقتی جون داره تنم
دست از تو بر نمیدارم
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تو این روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهراد تقاص

بنام

ترانه : محد فریور
آهنگ : مهراد – تنظیم : محسن نوری

دانلود آهنگ جدید مهراد به نام تقاص

متن ترانه مهراد تقاص

 

 

قاصدک های شهر عشق
پژمردن از دربه دری
از مقصد آخر تو
نداره هیچ کس خبری
نشونی از خودت بده
یه ردی از خودت بزار
از بودنت کنار من
بگو چی مونده یادگار
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تواین روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو
چطور دلت میاد یه شهر
پر بشه از نبودنت
چطور دلت میاد چشام
کور بشه از ندیدنت
تو انتهای این شبا
راهی به فردا ندارم
تا وقتی جون داره تنم
دست از تو بر نمیدارم
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تو این روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو

 

قاصدک های شهر عشق
پژمردن از دربه دری
از مقصد آخر تو
نداره هیچ کس خبری
نشونی از خودت بده
یه ردی از خودت بزار
از بودنت کنار من
بگو چی مونده یادگار
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تواین روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو
چطور دلت میاد یه شهر
پر بشه از نبودنت
چطور دلت میاد چشام
کور بشه از ندیدنت
تو انتهای این شبا
راهی به فردا ندارم
تا وقتی جون داره تنم
دست از تو بر نمیدارم
چه روزایی چه شبهایی
چه بی وقت و چه وقت هایی
با حسرت زندگی کردم
تو این روزای تنهایی
تقاص چی رو پس میدم
تقاص عاشقی هامو
تقاص اون نگاهی که
جادو کرده همه دنیامو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهراد تقاص