دانلود رایگان آهنگ مهراس بارون

دانلود رایگان آهنگ مهراس بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید مهراس به نام بارون

متن ترانه مهراس بارون

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهراس بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید مهراس به نام بارون

متن ترانه مهراس بارون

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

بارون بارون اخ بارون میباره میخوام عاشقم

دوباره بارون بیاد بشینه رو دلامون بارون بارون

میزنه رو گونه هامون دوست دارم اون نم نم بارون

تو خیابونا میزنه دوباره عاشق شو بارون

دوباره میباره یه حسی داره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهراس بارون