دانلود رایگان آهنگ مهران قاسمی نفسم باش

دانلود رایگان آهنگ مهران قاسمی نفسم باش

بنام

آهنگ و تنظیم : نیما کیانی

دانلود آهنگ جدید مهران قاسمی به نام نفسم باش

 

 

حالم خرابه نفسم باش

پرنده میشم قفسم باش

باتو واسم عین بهاره ای

نازنینم نفسم باش
بی تو محال نفسم باش

اینده خوابه نفسم باش

من با تنی که نیمه جونه

محرم دردام نفسم باش
باتومیمونم از عشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم
هواگرفته بغلم کن دریا گرفته

بغلم کن میترسم از روزای

بی تو دلشوره دارم بغلم کن
ابر بهارم نفسم باش تاکی

ببارم نفسم باش کفره اگه

افتاب عشقت به من نتابه نفسم باش
باتو میمونم ازعشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم

حالم خرابه نفسم باش

پرنده میشم قفسم باش

باتو واسم عین بهاره ای

نازنینم نفسم باش
بی تو محال نفسم باش

اینده خوابه نفسم باش

من با تنی که نیمه جونه

محرم دردام نفسم باش
باتومیمونم از عشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم
هواگرفته بغلم کن دریا گرفته

بغلم کن میترسم از روزای

بی تو دلشوره دارم بغلم کن
ابر بهارم نفسم باش تاکی

ببارم نفسم باش کفره اگه

افتاب عشقت به من نتابه نفسم باش
باتو میمونم ازعشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهران قاسمی نفسم باش

بنام

آهنگ و تنظیم : نیما کیانی

دانلود آهنگ جدید مهران قاسمی به نام نفسم باش

 

 

حالم خرابه نفسم باش

پرنده میشم قفسم باش

باتو واسم عین بهاره ای

نازنینم نفسم باش
بی تو محال نفسم باش

اینده خوابه نفسم باش

من با تنی که نیمه جونه

محرم دردام نفسم باش
باتومیمونم از عشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم
هواگرفته بغلم کن دریا گرفته

بغلم کن میترسم از روزای

بی تو دلشوره دارم بغلم کن
ابر بهارم نفسم باش تاکی

ببارم نفسم باش کفره اگه

افتاب عشقت به من نتابه نفسم باش
باتو میمونم ازعشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم

حالم خرابه نفسم باش

پرنده میشم قفسم باش

باتو واسم عین بهاره ای

نازنینم نفسم باش
بی تو محال نفسم باش

اینده خوابه نفسم باش

من با تنی که نیمه جونه

محرم دردام نفسم باش
باتومیمونم از عشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم
هواگرفته بغلم کن دریا گرفته

بغلم کن میترسم از روزای

بی تو دلشوره دارم بغلم کن
ابر بهارم نفسم باش تاکی

ببارم نفسم باش کفره اگه

افتاب عشقت به من نتابه نفسم باش
باتو میمونم ازعشق میخونم

من باتو ارومم  توکه هستی

خوبه زندگی اسونه وأی

چقدر خوشبختم من
دوست دارم دوست دارم

دوست دارم بی قرارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهران قاسمی نفسم باش