دانلود رایگان آهنگ مهران مبینی مهتاب

دانلود رایگان آهنگ مهران مبینی مهتاب

بنام

Download New Music
ترانه سرا:ناصر رستگار نژاد

دانلود آهنگ جدید مهران مبینی به نام مهتاب

متن ترانه مهران مبینی مهتاب

مهتاب ای مونس عاشقان
روشناییه آسمان
مهتاب ای چراغ آسمان
روشنی بخش جهان
کو ماهم
نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم
مهتاب
امشب که پیش توام
او رفته و من مانده‌ام
آه افسوس
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش

نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم

مهتاب ای مونس عاشقان
روشناییه آسمان
مهتاب ای چراغ آسمان
روشنی بخش جهان
کو ماهم
نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم
مهتاب
امشب که پیش توام
او رفته و من مانده‌ام
آه افسوس
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش

نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهران مبینی مهتاب

بنام

Download New Music
ترانه سرا:ناصر رستگار نژاد

دانلود آهنگ جدید مهران مبینی به نام مهتاب

متن ترانه مهران مبینی مهتاب

مهتاب ای مونس عاشقان
روشناییه آسمان
مهتاب ای چراغ آسمان
روشنی بخش جهان
کو ماهم
نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم
مهتاب
امشب که پیش توام
او رفته و من مانده‌ام
آه افسوس
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش

نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم

مهتاب ای مونس عاشقان
روشناییه آسمان
مهتاب ای چراغ آسمان
روشنی بخش جهان
کو ماهم
نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم
مهتاب
امشب که پیش توام
او رفته و من مانده‌ام
آه افسوس
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش

نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یکدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهران مبینی مهتاب