دانلود رایگان آهنگ مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بگذریم

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بگذریم

مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بنام

Mehrzad , Arman Ft. Shahab

مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بنام

شکستم حقیقت
رو بخوای تو باعثش شدی
یکی رو دید تو باعثش شدی
چطوری ندیدمت
دیگه از همون روزا همون
روزای گریه های بی صدا
با فکرا های محال بگذریم
بگذریم
از خاطره های موندگار من
بگذریم از زندگی گریه دار من
بگذریم فصل زرد بی بهار من
بگذریم راحت فروختی
حس قلبت رو بگذریم دیگه
چه فایده چی بگم به تو اومدم
تو عاشقی به اعتبار تو بگذریم
سقید شد موهای من دو
روز بعد رفتنت نفس کشیدم
در عطر پیرهنت بگذریم
بردیم کسی نبود بگم چی ها کشیدم
کسی نبود بگم چی ها کشیدم
بگذریم از هی چه
ضربه تو به من زدی بگذریم
تا تو بد شدی گفتی تو بد شدی
راستی چی شد
دوباره پیش من اومدیم بگذریم
بگذریم قلبی نمونده تو
سینم اشک راه نمیده صورتت
رو خوب ببینم یادم  نرفته تو
شکستی قلب سادم رو بگذریم
نگفتم زمین میچرخه دیدی میرسیم
بهم یادت نمیاد چجوری
عاشقت شدم هنوز دیونتم بگذریم
عزیزم تو حرف بزن
صداتو بشنوم یکم یه زخمه کهنه
هست مونده تو دلم نذار بگم بگذریم
بگذریم از
عکس تو از اینکه تو اتاقم بگذریم
از دردهای که گفتی حقم من
سرنوشتم اینجوری قسمتم غم بگذریم
بگذریم از پرسه های
کوچه های سرد بگذریم دیدن نداره
گریه های مرد دیدن نداره بگذریم
بگذریم از اینکه عشق
تو از زندگی من چه کرد بگذریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بگذریم

مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بنام

Mehrzad , Arman Ft. Shahab

مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بنام

شکستم حقیقت
رو بخوای تو باعثش شدی
یکی رو دید تو باعثش شدی
چطوری ندیدمت
دیگه از همون روزا همون
روزای گریه های بی صدا
با فکرا های محال بگذریم
بگذریم
از خاطره های موندگار من
بگذریم از زندگی گریه دار من
بگذریم فصل زرد بی بهار من
بگذریم راحت فروختی
حس قلبت رو بگذریم دیگه
چه فایده چی بگم به تو اومدم
تو عاشقی به اعتبار تو بگذریم
سقید شد موهای من دو
روز بعد رفتنت نفس کشیدم
در عطر پیرهنت بگذریم
بردیم کسی نبود بگم چی ها کشیدم
کسی نبود بگم چی ها کشیدم
بگذریم از هی چه
ضربه تو به من زدی بگذریم
تا تو بد شدی گفتی تو بد شدی
راستی چی شد
دوباره پیش من اومدیم بگذریم
بگذریم قلبی نمونده تو
سینم اشک راه نمیده صورتت
رو خوب ببینم یادم  نرفته تو
شکستی قلب سادم رو بگذریم
نگفتم زمین میچرخه دیدی میرسیم
بهم یادت نمیاد چجوری
عاشقت شدم هنوز دیونتم بگذریم
عزیزم تو حرف بزن
صداتو بشنوم یکم یه زخمه کهنه
هست مونده تو دلم نذار بگم بگذریم
بگذریم از
عکس تو از اینکه تو اتاقم بگذریم
از دردهای که گفتی حقم من
سرنوشتم اینجوری قسمتم غم بگذریم
بگذریم از پرسه های
کوچه های سرد بگذریم دیدن نداره
گریه های مرد دیدن نداره بگذریم
بگذریم از اینکه عشق
تو از زندگی من چه کرد بگذریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد امیر خانی ، آرمان و شهاب مظفری بگذریم

کیمیا دانلود