دانلود رایگان آهنگ مهرزاد تقی پور خاطرات ما

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد تقی پور خاطرات ما

بنام

ترانه و ملودی:مهرزاد تقی پور
تنظیم: ایمان پرگر

دانلود آهنگ جدید مهرزاد تقی پور به نام خاطرات ما

متن ترانه مهرزاد تقی پور خاطرات ما

وقتی که تو دلت با هام دو رو شد
تموم درد و غصه هام شروع شد
تو میری و من از رفتن میخونم
یک روزی بر میگردی من میدونم
یک بغضی تو گلوم دارم همیشه
یک عاشق بدتر از این مگه میشه
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد
یک روزی برمیگردی تو که من کم آوردم
که حتی اون نگاهتو دیگه از خاطرم بردم
دروغ عشق و احساس و منو بازی نده هر دم
یک عمری عاشقت بودم با غشق زندگی کردم
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد

+ + + + + + +

وقتی که تو دلت با هام دو رو شد
تموم درد و غصه هام شروع شد
تو میری و من از رفتن میخونم
یک روزی بر میگردی من میدونم
یک بغضی تو گلوم دارم همیشه
یک عاشق بدتر از این مگه میشه
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد
یک روزی برمیگردی تو که من کم آوردم
که حتی اون نگاهتو دیگه از خاطرم بردم
دروغ عشق و احساس و منو بازی نده هر دم
یک عمری عاشقت بودم با غشق زندگی کردم
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد تقی پور خاطرات ما

بنام

ترانه و ملودی:مهرزاد تقی پور
تنظیم: ایمان پرگر

دانلود آهنگ جدید مهرزاد تقی پور به نام خاطرات ما

متن ترانه مهرزاد تقی پور خاطرات ما

وقتی که تو دلت با هام دو رو شد
تموم درد و غصه هام شروع شد
تو میری و من از رفتن میخونم
یک روزی بر میگردی من میدونم
یک بغضی تو گلوم دارم همیشه
یک عاشق بدتر از این مگه میشه
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد
یک روزی برمیگردی تو که من کم آوردم
که حتی اون نگاهتو دیگه از خاطرم بردم
دروغ عشق و احساس و منو بازی نده هر دم
یک عمری عاشقت بودم با غشق زندگی کردم
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد

+ + + + + + +

وقتی که تو دلت با هام دو رو شد
تموم درد و غصه هام شروع شد
تو میری و من از رفتن میخونم
یک روزی بر میگردی من میدونم
یک بغضی تو گلوم دارم همیشه
یک عاشق بدتر از این مگه میشه
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد
یک روزی برمیگردی تو که من کم آوردم
که حتی اون نگاهتو دیگه از خاطرم بردم
دروغ عشق و احساس و منو بازی نده هر دم
یک عمری عاشقت بودم با غشق زندگی کردم
دارم گم میکنم رامو
میون خواب و بیداری
شکسته میشه این قلبم
که میگی سخت بیذاری
تموم خاطرات ما کنار پنجره جا شد
یک قاب عکسی که میگه
دلم دوباره تنها شد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد تقی پور خاطرات ما