دانلود رایگان آهنگ مهیار Tn و پیمان ۳Time کِرِیز

دانلود رایگان آهنگ مهیار Tn و پیمان ۳Time کِرِیز

بنام

میکس و مستر ۳Time

 

دانلود آهنگ جدید مهیار Tn و پیمان 3Time بنام کِرِیز

 

تموم شد ” تموم کردی منو را میرم تو فکرمی هر رو
هنو بیبیمی گیر بم میدی …
با دیدننت بم دلخوشی میدی
ولی میگی توروم دروغ غروب طلوع میشه تموم پلوم

نموند هرچی ساختم از اون حروم شدش بگو …
بگو به من تا نریزم تو خودم تا گه نزنم به زندگیمو دورم  پَ
تو که میدونی راحته
میگذره ساعته ،رابطه عادته، تموم طاقته
داری میگی نَرَم اصلا کنار تو بمونم
نمیتونم وِلِت کنم مال مَنی میدونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهیار Tn و پیمان ۳Time کِرِیز

بنام

میکس و مستر ۳Time

 

دانلود آهنگ جدید مهیار Tn و پیمان 3Time بنام کِرِیز

 

تموم شد ” تموم کردی منو را میرم تو فکرمی هر رو
هنو بیبیمی گیر بم میدی …
با دیدننت بم دلخوشی میدی
ولی میگی توروم دروغ غروب طلوع میشه تموم پلوم

نموند هرچی ساختم از اون حروم شدش بگو …
بگو به من تا نریزم تو خودم تا گه نزنم به زندگیمو دورم  پَ
تو که میدونی راحته
میگذره ساعته ،رابطه عادته، تموم طاقته
داری میگی نَرَم اصلا کنار تو بمونم
نمیتونم وِلِت کنم مال مَنی میدونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهیار Tn و پیمان ۳Time کِرِیز

روزنامه قانون