دانلود رایگان آهنگ میلادل دیوونه

دانلود رایگان آهنگ میلادل دیوونه

بنام

دانلود آهنگ جدید میلادل بنام دیوونه

من خدافظی کنم برم تو هم بیا اگه میشه عزیزم ، بدون تو دنیا برام جهنمه آخه من عاشقتم

تو این شبی که بی توام نمیتونم چشمامو هم بزارم ، بدون شک میخوام برم به آسمون واسه عشقت بمیرم

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

 

من که از دنیا برم باز به خدادلم اینجا گیرته ، این روزا تا آخرین نفس بدون ذهن من درگیرته

قلب من برات داره تند میزنه آخه طفلی گیرته ، میگه هیچی نمیخوام فقط بدون عشقم از صداقته

 

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

دانلود آهنگ جدید میلادل بنام دیوونه

من خدافظی کنم برم تو هم بیا اگه میشه عزیزم ، بدون تو دنیا برام جهنمه آخه من عاشقتم

تو این شبی که بی توام نمیتونم چشمامو هم بزارم ، بدون شک میخوام برم به آسمون واسه عشقت بمیرم

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

 

من که از دنیا برم باز به خدادلم اینجا گیرته ، این روزا تا آخرین نفس بدون ذهن من درگیرته

قلب من برات داره تند میزنه آخه طفلی گیرته ، میگه هیچی نمیخوام فقط بدون عشقم از صداقته

 

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلادل دیوونه

بنام

دانلود آهنگ جدید میلادل بنام دیوونه

من خدافظی کنم برم تو هم بیا اگه میشه عزیزم ، بدون تو دنیا برام جهنمه آخه من عاشقتم

تو این شبی که بی توام نمیتونم چشمامو هم بزارم ، بدون شک میخوام برم به آسمون واسه عشقت بمیرم

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

 

من که از دنیا برم باز به خدادلم اینجا گیرته ، این روزا تا آخرین نفس بدون ذهن من درگیرته

قلب من برات داره تند میزنه آخه طفلی گیرته ، میگه هیچی نمیخوام فقط بدون عشقم از صداقته

 

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

دانلود آهنگ جدید میلادل بنام دیوونه

من خدافظی کنم برم تو هم بیا اگه میشه عزیزم ، بدون تو دنیا برام جهنمه آخه من عاشقتم

تو این شبی که بی توام نمیتونم چشمامو هم بزارم ، بدون شک میخوام برم به آسمون واسه عشقت بمیرم

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

 

من که از دنیا برم باز به خدادلم اینجا گیرته ، این روزا تا آخرین نفس بدون ذهن من درگیرته

قلب من برات داره تند میزنه آخه طفلی گیرته ، میگه هیچی نمیخوام فقط بدون عشقم از صداقته

 

دلم از دنیا پره آسمونم ابریه ، بوی بارون که میاد تو دلم چه حالیه

آخه یاد تو میفتم وقت بارون دیوونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلادل دیوونه

اخبار کارگران