دانلود رایگان آهنگ میلاد حاجی پور زمونه

دانلود رایگان آهنگ میلاد حاجی پور زمونه

بنام

دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور به نام زمونه

متن ترانه میلاد حاجی پور زمونه

تا وقتی که مچ تو رو همیشه تو ناراحتی
انگاری به مراحتی
اگه میخوای برو
هر چی که بینمون بوده
میری برام روزاگارم عشمو گره دادم به اسم
ز تا به حالا من یه خوشی ندیدم
من روز خوشی ندیدم
دلم خوشه ترک نمکنم
دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه
تو منو فکر من نبودی
یه جوری سردی
بیواشی چقدر غربیه زمونه
هر کی که عاشقی بود
متن جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

تا وقتی که مچ تو رو همیشه تو ناراحتی
انگاری به مراحتی
اگه میخوای برو
هر چی که بینمون بوده
میری برام روزاگارم عشمو گره دادم به اسم
ز تا به حالا من یه خوشی ندیدم
من روز خوشی ندیدم
دلم خوشه ترک نمکنم
دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه
تو منو فکر من نبودی
یه جوری سردی
بیواشی چقدر غربیه زمونه
هر کی که عاشقی بود
متن جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه

تا وقتی که مچ تو رو همیشه تو ناراحتی
انگاری به مراحتی
اگه میخوای برو
هر چی که بینمون بوده
میری برام روزاگارم عشمو گره دادم به اسم
ز تا به حالا من یه خوشی ندیدم
من روز خوشی ندیدم
دلم خوشه ترک نمکنم
دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه
تو منو فکر من نبودی
یه جوری سردی
بیواشی چقدر غربیه زمونه
هر کی که عاشقی بود
متن جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد حاجی پور زمونه

بنام

دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور به نام زمونه

متن ترانه میلاد حاجی پور زمونه

تا وقتی که مچ تو رو همیشه تو ناراحتی
انگاری به مراحتی
اگه میخوای برو
هر چی که بینمون بوده
میری برام روزاگارم عشمو گره دادم به اسم
ز تا به حالا من یه خوشی ندیدم
من روز خوشی ندیدم
دلم خوشه ترک نمکنم
دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه
تو منو فکر من نبودی
یه جوری سردی
بیواشی چقدر غربیه زمونه
هر کی که عاشقی بود
متن جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

تا وقتی که مچ تو رو همیشه تو ناراحتی
انگاری به مراحتی
اگه میخوای برو
هر چی که بینمون بوده
میری برام روزاگارم عشمو گره دادم به اسم
ز تا به حالا من یه خوشی ندیدم
من روز خوشی ندیدم
دلم خوشه ترک نمکنم
دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه
تو منو فکر من نبودی
یه جوری سردی
بیواشی چقدر غربیه زمونه
هر کی که عاشقی بود
متن جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه

تا وقتی که مچ تو رو همیشه تو ناراحتی
انگاری به مراحتی
اگه میخوای برو
هر چی که بینمون بوده
میری برام روزاگارم عشمو گره دادم به اسم
ز تا به حالا من یه خوشی ندیدم
من روز خوشی ندیدم
دلم خوشه ترک نمکنم
دانلود آهنگ جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه
تو منو فکر من نبودی
یه جوری سردی
بیواشی چقدر غربیه زمونه
هر کی که عاشقی بود
متن جدید میلاد حاجی پور بنام زمونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد حاجی پور زمونه