دانلود رایگان آهنگ میلاد حمیدی فرد اون عاشقت نیست

دانلود رایگان آهنگ میلاد حمیدی فرد اون عاشقت نیست

بنام

دانلود آهنگ جدید میلاد حمیدی فرد به نام اون عاشقت نیست

متن ترانه میلاد حمیدی فرد اون عاشقت نیست

میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ، عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه …
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره …

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم …. هنوزم …
دوباره میباره ی بارون که بازم هوای اونو داره …
تو فکرش دل تو داره میتپه باز میمیره میمیره …
دوباره یه تنهاییه بی حد و مرزی گرفته خونه رو دلت میگیره …
نبودش عجیبه برای تو و خونه عجیبه ، عجیبه ….

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم … هنوزم …

میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ،عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه ….
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره ….
میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ، عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه …
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره …

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم …. هنوزم …
دوباره میباره ی بارون که بازم هوای اونو داره …
تو فکرش دل تو داره میتپه باز میمیره میمیره …
دوباره یه تنهاییه بی حد و مرزی گرفته خونه رو دلت میگیره …
نبودش عجیبه برای تو و خونه عجیبه ، عجیبه ….

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم … هنوزم …

میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ،عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه ….
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره ….

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد حمیدی فرد اون عاشقت نیست

بنام

دانلود آهنگ جدید میلاد حمیدی فرد به نام اون عاشقت نیست

متن ترانه میلاد حمیدی فرد اون عاشقت نیست

میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ، عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه …
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره …

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم …. هنوزم …
دوباره میباره ی بارون که بازم هوای اونو داره …
تو فکرش دل تو داره میتپه باز میمیره میمیره …
دوباره یه تنهاییه بی حد و مرزی گرفته خونه رو دلت میگیره …
نبودش عجیبه برای تو و خونه عجیبه ، عجیبه ….

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم … هنوزم …

میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ،عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه ….
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره ….
میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ، عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه …
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره …

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم …. هنوزم …
دوباره میباره ی بارون که بازم هوای اونو داره …
تو فکرش دل تو داره میتپه باز میمیره میمیره …
دوباره یه تنهاییه بی حد و مرزی گرفته خونه رو دلت میگیره …
نبودش عجیبه برای تو و خونه عجیبه ، عجیبه ….

هنوزم … داری با خاطراتش زندگیتو میگذرونی …
هنوزم … نشستی چشم به راهش تا که برگرده به خونه …
هنوزم … هنوزم …

میدونم نشستی به پای کسی که عاشقت نیست ،عاشقت نیست …
میدونم هواشو تو داری هواتو نداره ، نداره …
میدونم سکوتت شکسته با گریه ولی اون نمیدونه ….
میدونم بیداری تو شبها به یادش دلت آروم نداره ….

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد حمیدی فرد اون عاشقت نیست