دانلود رایگان آهنگ میلاد خانی پلاسکو

دانلود رایگان آهنگ میلاد خانی پلاسکو

بنام

تنظیم : مهدی غفاری

دانلود آهنگ جدید میلاد خانی به نام پلاسکو

متن ترانه میلاد خانی پلاسکو

 

صدای شعله ی آتیش
یه روزی که غم انگیزه
با چندتا حرف ناگفته
با اشکایی که میریزه
یه مردی زیر آواره
تنش سرده چشاش بازه
یه مردی با غم مردم
نشسته سلفی میندازه

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشکو یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا…
.
.
.

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشک و یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا

صدای شعله ی آتیش
یه روزی که غم انگیزه
با چندتا حرف ناگفته
با اشکایی که میریزه
یه مردی زیر آواره
تنش سرده چشاش بازه
یه مردی با غم مردم
نشسته سلفی میندازه

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشکو یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا…
.
.
.

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشک و یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا

صدای شعله ی آتیش
یه روزی که غم انگیزه
با چندتا حرف ناگفته
با اشکایی که میریزه
یه مردی زیر آواره
تنش سرده چشاش بازه
یه مردی با غم مردم
نشسته سلفی میندازه

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشکو یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا…
.
.
.

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشک و یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد خانی پلاسکو

بنام

تنظیم : مهدی غفاری

دانلود آهنگ جدید میلاد خانی به نام پلاسکو

متن ترانه میلاد خانی پلاسکو

 

صدای شعله ی آتیش
یه روزی که غم انگیزه
با چندتا حرف ناگفته
با اشکایی که میریزه
یه مردی زیر آواره
تنش سرده چشاش بازه
یه مردی با غم مردم
نشسته سلفی میندازه

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشکو یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا…
.
.
.

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشک و یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا

صدای شعله ی آتیش
یه روزی که غم انگیزه
با چندتا حرف ناگفته
با اشکایی که میریزه
یه مردی زیر آواره
تنش سرده چشاش بازه
یه مردی با غم مردم
نشسته سلفی میندازه

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشکو یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا…
.
.
.

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشک و یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا

صدای شعله ی آتیش
یه روزی که غم انگیزه
با چندتا حرف ناگفته
با اشکایی که میریزه
یه مردی زیر آواره
تنش سرده چشاش بازه
یه مردی با غم مردم
نشسته سلفی میندازه

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشکو یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا…
.
.
.

پلاسکو یعنی آتیش یعنی آوار
پلاسکو یعنی اشک و یعنی ایثار
پلاسکو یعنی یاد قهرمانا
دوتا بال رو تنه آتشنشانا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد خانی پلاسکو