دانلود رایگان آهنگ میلاد خوبدل بگو عاشقتم

دانلود رایگان آهنگ میلاد خوبدل بگو عاشقتم

بنام

 

بنام

بگو عاشقتم
بگو کجای
قلب تو خونمه
خودت میدونی
دیونتم عشتو
وصل جونمه
بگو دار ندارت
ببین بی قرارمو
بجز خودت که عزمی
کسی نمیدونه حالمو
همه دنیای منی
بجز خودت که عزمی
کسی نمیدونه حالمو
همه دنیای منی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد خوبدل بگو عاشقتم

بنام

 

بنام

بگو عاشقتم
بگو کجای
قلب تو خونمه
خودت میدونی
دیونتم عشتو
وصل جونمه
بگو دار ندارت
ببین بی قرارمو
بجز خودت که عزمی
کسی نمیدونه حالمو
همه دنیای منی
بجز خودت که عزمی
کسی نمیدونه حالمو
همه دنیای منی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد خوبدل بگو عاشقتم

خرم خبر