دانلود رایگان آهنگ میلاد راستاد ویلچر

دانلود رایگان آهنگ میلاد راستاد ویلچر

بنام

دانلود آهنگ جدید میلاد راستاد به نام ویلچر

متن ترانه میلاد راستاد ویلچر

کجایی دارم دیوونه میشم هر روز یه قدم به مرگ نزدیک میشم با هر پاکت سیگارم

تموم شهر و گشتم تا فقط تو رو ببینم عذاب بودنت ولی با تو اروم میگیره
رو تنم نبود تو کبودی به یادت فکرش داره میکشتم یکی دیگست کنارت
میشنوی اینی که میگم و همه میدونن پسر یه بار عاشق میشه
دیدی خنده منو هیچکس ندید خنده دار ترین کار های ادما فقط باعث نیشخند من میشه
پسر یه بار عاشق میشه شکست که بخوره لاشی میشه

میلاد راستاد ویلچر

لالالایی بخواب بیدار نمون مثل من تنهایی لالالایی نبینمت داغونم نبینمت هر جایی
تو فقط اراده کن گلوی خودمو جر میدم چیکار کنم با جیگر نیم سوز ترکیدم
واسه دیدنت عکس های پاره پاره تو کنارم میچینم
چطوری دلت میاد گوشه خیابونا دستامو زر کرده درد زخم رو ناخونام
کشیدم رو عکسات تو روی من وای ن ایستا
هنوزم رو تنم کبودی و زخم هایی که سرت خوردم جاش هستا
بعد تو چند صد سال اضافه شده به سن و سالم

میلاد راستاد ویلچر

هی بیدارم هی میبارم ابرو مابرو نمونده که جلوی هر غریبه ای روشن میشه سیگارم
اخر من و تو یه جوونه که میگیره زبونش اخر منو تو یه تیک عصبی و تیغ و رگ تمومه
خشکی زد اشک چشام رو یغه لباسام شده شب اگهی داد زدم جفت دستام روی لبام
انگشتامو گاز زدم وسط گریه هام میون اربده هام
خیس شه لباس از اشک ولی نیاد صدا تاون نبود تو جوونیه سر و صورت  دست و پاهام

قصم به تو که قصم رفیقامی قصم به تو که کل روزو باهامی
نمیخوابم ترس من از بی خوابیه اخه هر شب جلو روم تو خوابامی
تو فقط اراده کن درد و بلات بخوره توی سرم جونم فدات
تو فقط اراده کن جون خودم تموم غصه های تو رو من میخورم

میلاد راستاد ویلچر

دیوونتم بیا این روانیه عصبی رو ارومش کن دیوونتم نشکون دلمو د لعنتی کمتر داغونش کن
تو پیشم برگرد واسم کل دنیا دار و ندارم و به پای اون چشم های ناز و مست تو باز میریزم
روزی صد بار عکس هاتو پاره کردم و دوباره کنار هم چیدم

میکشم تیغ رو رگام رد خون رو لباسام لعنتی شبی که رفتی دود شدن باز سیگارام
بدون تو مستم باز رو بدنش چنگ ننداز اغوش تو پاتوق شبامه بخدا دیوونش هستم باز
خونه به خونه این شهرو گشتم اونقدری که منو میشناسن
میبینی که سرو وضع و به خدا بعد تو نبود هیچی واسم
بعد تو یا لش بودم رو مد سیگارو مشروبم لعنتی کاری کردی که به چشم خودمم مشکوکم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد راستاد ویلچر

بنام

دانلود آهنگ جدید میلاد راستاد به نام ویلچر

متن ترانه میلاد راستاد ویلچر

کجایی دارم دیوونه میشم هر روز یه قدم به مرگ نزدیک میشم با هر پاکت سیگارم

تموم شهر و گشتم تا فقط تو رو ببینم عذاب بودنت ولی با تو اروم میگیره
رو تنم نبود تو کبودی به یادت فکرش داره میکشتم یکی دیگست کنارت
میشنوی اینی که میگم و همه میدونن پسر یه بار عاشق میشه
دیدی خنده منو هیچکس ندید خنده دار ترین کار های ادما فقط باعث نیشخند من میشه
پسر یه بار عاشق میشه شکست که بخوره لاشی میشه

میلاد راستاد ویلچر

لالالایی بخواب بیدار نمون مثل من تنهایی لالالایی نبینمت داغونم نبینمت هر جایی
تو فقط اراده کن گلوی خودمو جر میدم چیکار کنم با جیگر نیم سوز ترکیدم
واسه دیدنت عکس های پاره پاره تو کنارم میچینم
چطوری دلت میاد گوشه خیابونا دستامو زر کرده درد زخم رو ناخونام
کشیدم رو عکسات تو روی من وای ن ایستا
هنوزم رو تنم کبودی و زخم هایی که سرت خوردم جاش هستا
بعد تو چند صد سال اضافه شده به سن و سالم

میلاد راستاد ویلچر

هی بیدارم هی میبارم ابرو مابرو نمونده که جلوی هر غریبه ای روشن میشه سیگارم
اخر من و تو یه جوونه که میگیره زبونش اخر منو تو یه تیک عصبی و تیغ و رگ تمومه
خشکی زد اشک چشام رو یغه لباسام شده شب اگهی داد زدم جفت دستام روی لبام
انگشتامو گاز زدم وسط گریه هام میون اربده هام
خیس شه لباس از اشک ولی نیاد صدا تاون نبود تو جوونیه سر و صورت  دست و پاهام

قصم به تو که قصم رفیقامی قصم به تو که کل روزو باهامی
نمیخوابم ترس من از بی خوابیه اخه هر شب جلو روم تو خوابامی
تو فقط اراده کن درد و بلات بخوره توی سرم جونم فدات
تو فقط اراده کن جون خودم تموم غصه های تو رو من میخورم

میلاد راستاد ویلچر

دیوونتم بیا این روانیه عصبی رو ارومش کن دیوونتم نشکون دلمو د لعنتی کمتر داغونش کن
تو پیشم برگرد واسم کل دنیا دار و ندارم و به پای اون چشم های ناز و مست تو باز میریزم
روزی صد بار عکس هاتو پاره کردم و دوباره کنار هم چیدم

میکشم تیغ رو رگام رد خون رو لباسام لعنتی شبی که رفتی دود شدن باز سیگارام
بدون تو مستم باز رو بدنش چنگ ننداز اغوش تو پاتوق شبامه بخدا دیوونش هستم باز
خونه به خونه این شهرو گشتم اونقدری که منو میشناسن
میبینی که سرو وضع و به خدا بعد تو نبود هیچی واسم
بعد تو یا لش بودم رو مد سیگارو مشروبم لعنتی کاری کردی که به چشم خودمم مشکوکم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد راستاد ویلچر