دانلود رایگان آهنگ میلاد و مهرزاد ما مثل هم

دانلود رایگان آهنگ میلاد و مهرزاد ما مثل هم

و بنام

&
موزیک : مهرزاد عسکری – میکس و مستر : سپند الهی

دانلود آهنگ جدید میلاد و مهرزاد بنام ما مثل هم

هر دومون بی تاب
وابسته و بی خواب

تو دنیای منو
من همونم که میخوای

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

مثل ماه بتاب که باز بشم بیخواب
تو به فکر منو من هنوزم یه بی تاب

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

دانلود آهنگ جدید میلاد و مهرزاد بنام ما مثل هم

هر دومون بی تاب
وابسته و بی خواب

تو دنیای منو
من همونم که میخوای

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

مثل ماه بتاب که باز بشم بیخواب
تو به فکر منو من هنوزم یه بی تاب

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد و مهرزاد ما مثل هم

و بنام

&
موزیک : مهرزاد عسکری – میکس و مستر : سپند الهی

دانلود آهنگ جدید میلاد و مهرزاد بنام ما مثل هم

هر دومون بی تاب
وابسته و بی خواب

تو دنیای منو
من همونم که میخوای

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

مثل ماه بتاب که باز بشم بیخواب
تو به فکر منو من هنوزم یه بی تاب

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

دانلود آهنگ جدید میلاد و مهرزاد بنام ما مثل هم

هر دومون بی تاب
وابسته و بی خواب

تو دنیای منو
من همونم که میخوای

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

مثل ماه بتاب که باز بشم بیخواب
تو به فکر منو من هنوزم یه بی تاب

خودت اوج احساسی و حس منومیشناسی
میدونی با دوتا چشمات چقدر خاطره میسازی

میدونی تولحظه ی آغاز تعبییر رویامی
میدونی تو زندگیم اونیکه همیشه میخوامی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میلاد و مهرزاد ما مثل هم

خرم خبر