دانلود رایگان آهنگ نیما احسانی رفیق

دانلود رایگان آهنگ نیما احسانی رفیق

بنام

آهنگ و تنظیم : نیما احسانی

دانلود آهنگ جدید نیما احسانی به نام رفیق

 

گریه کردم شبو روز ،

وقتی که دیدمت باز

دورم زدی ای نا رفیق
نارو به من زدی ،

به قلبم  ” نمونده جونی

به تنم از بخت بدم
خیانت هردوشونا به کی

بگم ای روزگار
خط میزنم گذشته رو ،

سر میزارم به چوب دار ،

باشه برو تو بغلش ،

منم میرم از این دیار
گرفتی عشقمو ازم ،

رقیب من شدی ای رفیق
میرم ولی اینو بدون

خیلی نمیمونی عزیز

گریه کردم شبو روز ،

وقتی که دیدمت باز

دورم زدی ای نا رفیق
نارو به من زدی ،

به قلبم  ” نمونده جونی

به تنم از بخت بدم
خیانت هردوشونا به کی

بگم ای روزگار
خط میزنم گذشته رو ،

سر میزارم به چوب دار ،

باشه برو تو بغلش ،

منم میرم از این دیار
گرفتی عشقمو ازم ،

رقیب من شدی ای رفیق
میرم ولی اینو بدون

خیلی نمیمونی عزیز

گریه کردم شبو روز ،

وقتی که دیدمت باز

دورم زدی ای نا رفیق
نارو به من زدی ،

به قلبم  ” نمونده جونی

به تنم از بخت بدم
خیانت هردوشونا به کی

بگم ای روزگار
خط میزنم گذشته رو ،

سر میزارم به چوب دار ،

باشه برو تو بغلش ،

منم میرم از این دیار
گرفتی عشقمو ازم ،

رقیب من شدی ای رفیق
میرم ولی اینو بدون

خیلی نمیمونی عزیز

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما احسانی رفیق

بنام

آهنگ و تنظیم : نیما احسانی

دانلود آهنگ جدید نیما احسانی به نام رفیق

 

گریه کردم شبو روز ،

وقتی که دیدمت باز

دورم زدی ای نا رفیق
نارو به من زدی ،

به قلبم  ” نمونده جونی

به تنم از بخت بدم
خیانت هردوشونا به کی

بگم ای روزگار
خط میزنم گذشته رو ،

سر میزارم به چوب دار ،

باشه برو تو بغلش ،

منم میرم از این دیار
گرفتی عشقمو ازم ،

رقیب من شدی ای رفیق
میرم ولی اینو بدون

خیلی نمیمونی عزیز

گریه کردم شبو روز ،

وقتی که دیدمت باز

دورم زدی ای نا رفیق
نارو به من زدی ،

به قلبم  ” نمونده جونی

به تنم از بخت بدم
خیانت هردوشونا به کی

بگم ای روزگار
خط میزنم گذشته رو ،

سر میزارم به چوب دار ،

باشه برو تو بغلش ،

منم میرم از این دیار
گرفتی عشقمو ازم ،

رقیب من شدی ای رفیق
میرم ولی اینو بدون

خیلی نمیمونی عزیز

گریه کردم شبو روز ،

وقتی که دیدمت باز

دورم زدی ای نا رفیق
نارو به من زدی ،

به قلبم  ” نمونده جونی

به تنم از بخت بدم
خیانت هردوشونا به کی

بگم ای روزگار
خط میزنم گذشته رو ،

سر میزارم به چوب دار ،

باشه برو تو بغلش ،

منم میرم از این دیار
گرفتی عشقمو ازم ،

رقیب من شدی ای رفیق
میرم ولی اینو بدون

خیلی نمیمونی عزیز

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما احسانی رفیق